תאריכים חשובים

מתלבט?

קבע פגישת ייעוץ אישית עם יועצות המכינה.
הפגישה ניתנת חינם ותסייע לך לבחור בנתיב המתאים לעתידך האקדמי והמקצועי.

יונה פאוקר 
yonap@savion.huji.ac.il 
02-5882441

שרון ליברטי-אבני
sharonlib@savion.huji.ac.il
02-5882449

לוח זמנים תשע"ח 

פתיחת סמסטר ב' - יום א' 04.03.2018

סיום שנה"ל         - יום א' 24.06.18

בחינות סוף שנה  - מיום ג' 19.06.18 עד יום ו' 03.08.18

 

 

לוח זמנים תשע"ט

קדם מכינה - מסלול חסרי תעודת בגרות - מיום א' 1.7.2018 עד יום א' 23.9.18

קדם מכינה - סיעוד -   מיום א'  1.7.2018 עד יום א' 23.9.18

קליטה במעונות -        ביום א'  7.10.18

יום הכנה ללימודים  -   ביום ב'  8.10.18

שנת הלימודים תפתח ביום ראשון 14.10.18