מתלבט?

קבע פגישת ייעוץ אישית עם יועצות המכינה.
הפגישה ניתנת חינם ותסייע לך לבחור בנתיב המתאים לעתידך האקדמי והמקצועי.

יונה פאוקר 
yonap@savion.huji.ac.il 
02-5882441

שרון ליברטי-אבני
sharonlib@savion.huji.ac.il
02-5882449

מידע למועמד

קבלה למכינה 

ציון פסיכומטרי

חובה להיבחן בבחינה הפסיכומטרית טרם תחילת הלימודים במכינה. 

לכל אחד מהמסלולים נדרש ציון פסיכומטרי שונה, שיפורט בתיאור המסלולים.

אין חובת זכאות לבגרות! תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה לאוניברסיטה

בוגרי המכינה האוניברסיטאית מתקבלים לאוניברסיטה העברית ולמוסדות להשכלה גבוהה נוספים, 

על פי הישגיהם במכינה בשילוב ציון הפסיכומטרי, גם ללא זכאות לבגרות.

לימודים קודמים

לימודים גבוהים

מועמדים בעלי לימודים גבוהים, גם אם חלקיים, לא יוכלו (בדרך כלל) להתקבל למכינה. 

מכינה במכללה

מועמדים שלמדו בעבר במכינה של מכללה יוכלו להתקבל למכינה האוניברסיטאית.

מכינה אוניברסיטאית

מועמדים שלמדו בעבר במכינה אוניברסיטאית כלשהי יוכלו להתקבל על פי שיקול הדעת של הנהלת המכינה.

 

 תמונה של בניין הפקולטה למשפטים