מתלבט?

קבע פגישת ייעוץ אישית עם יועצות המכינה.
הפגישה ניתנת חינם ותסייע לך לבחור בנתיב המתאים לעתידך האקדמי והמקצועי.

יונה פאוקר 
yonap@savion.huji.ac.il 
02-5882441

שרון ליברטי-אבני
sharonlib@savion.huji.ac.il
02-5882449

עבודה עצמית מורחבת

עבודת גמר מודרכת

 

מסלול מדעי הרוח והחברה ומסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר

 

כל התלמידים במסלולים אלו חייבים לכתוב עבודת גמר מודרכת במקצוע  הבחירה.

 קיימת אפשרות לעשות עבודה מוגברת בשתי רמות:

  •   עבודה ברמה רגילה
  •   עבודה ברמה מורחבת

 

עבודה ברמה מוגברת  דורשת השקעה רבה, בהיקף מורחב ושימוש במקורות ביבליוגרפיים באנגלית .

לעומדים בכל תנאי כתיבת העבודה המוגברת, יינתן בונוס של 10 נקודות – תוספת לציון
בתנאי שציון העבודה יהיה 60 ומעלה.

תנאי מוקדם לכתיבת עבודה מורחבת הינו: הציון בתתי המבחנים הפסיכומטריים:

מילולי  – 115 מינימום
אנגלית – 100 מינימום
כמותי- ילקח בחשבון לכותבים עבודה בקורס כלכלה וסטטיטסטיקה
          על פי הישגי התלמיד בקורס במהלך הסמסטר והחלטת מורי הקורס.
                 

הסברים מפורטים יינתנו, ע"י המורים, בכיתות בשבוע הראשון של הלימודים.

החלטה סופית, על התלמידים הרשאים לכתוב עבודה מורחבת , תקבע על-ידי הנהלת המכינה.

לתשומת לבך
כל התלמידים, במסלולים אלו, חייבים לכתוב עבודת גמר מודרכת.
אין הכרח לכתוב עבודה ברמה מוגברת, גם אם את/אתה עומדת/עומד בתנאים.

 

 

לתשומת לב:

מי שנחשד בהעתקה, יוגש לוועדת המשמעת האוניברסיטאית ומסתכן בהרחקה מהלימודים!