מתלבט?

קבע פגישת ייעוץ אישית עם יועצות המכינה.
הפגישה ניתנת חינם ותסייע לך לבחור בנתיב המתאים לעתידך האקדמי והמקצועי.

יונה פאוקר 
yonap@savion.huji.ac.il 
02-5882441

שרון ליברטי-אבני
sharonlib@savion.huji.ac.il
02-5882449

פגישה עם יועצת

 

כדי להירשם למכינה עליך לעבור שלושה שלבים:

 

1

בפגישה עם  היועצת תקבל / תקבלי את כל המידע הרלוונטי להרשמה למכינה.
היועצות יכוונו אותך למסלול הלימודים המתאים לשאיפתך / שאיפותיך על פי הנתונים שלך.

 

יועצות המכינה

שרון ליברטי-אבני

גב' שרון ליברטי-אבני

יועצת

חדר 326
p: 02-5882449

  

 

 

 

 

יונה פאוקר

גב' יונה פאוקר

יועצת

חדר 325
p: 02-5882441

 

 
2
3