מומלץ להתקשר לחוג שהתקבלת אליו באוניברסיטה.

תשלום עבור קורס קיץ