שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד לשנה"ל  תשע"ז הינו 17,000 ש"ח

שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ח הינו 17,000 ש"ח


1. מלגות לסטודנטים במכינה האוניברסיטאית
הסטודנטים במכינה יכולים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד ומלגת  קיום ממשרד החינוך ומשרד הביטחון באמצעות המכינה. גובה המלגה לכל סטודנט נקבע על פי קריטריונים כלכליים שנקבעו במשרד הביטחון ומשרד החינוך.
נוהל הגשת הבקשה למלגה וכל הקשור לאישורים וזיכויים יימסרו לסטודנטים במזכירות לענייני תלמידים במכינה.

עם הודעת הסטודנט על הפסקת לימודים, יבוטלו המלגות שניתנו והסטודנט יחויב ביתרת שכר לימוד בהתאם למועד הביטול.

2. לוח הפסקת לימודים לתלמידי המכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשע"ז

תאריך ההודעה על הפסקת לימודים

גובה החיוב בגין ביטול/הפסקת לימודים

אופן ההודעה על ביטול

אם הודיע עד 4.9.16

אין חיוב

מכתב רשום למזכירות המכינה (יש לשמור אישור משלוח)

אם הודיע בין התאריכים

5.9.16 - 5.10.16

מחצית מקדמת שכר לימוד

6.10.16 - 2.1.17

מלא מקדמת שכר לימוד

3.1.17 - 2.4.17

50% שכר לימוד + שירותי אבטחה ורווחה

3.4.17 ועד סוף השנה

מלוא שכר לימוד + שירותי אבטחה ורווחה

 

3. לוח הפסקת לימודים לתלמידי המכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשע"ח

תאריך ההודעה על הפסקת לימודים

גובה החיוב בגין ביטול/הפסקת לימודים

אופן ההודעה על ביטול

אם הודיע עד 3.9.17

אין חיוב

מכתב רשום למזכירות המכינה (יש לשמור אישור משלוח)

אם הודיע בין התאריכים

4.9.17 - 1.10.17

מחצית מקדמת שכר לימוד

6.10.16 - 2.1.17

מלא מקדמת שכר לימוד

1.1.18 - 8.4.18

50% שכר לימוד + שירותי אבטחה ורווחה

9.4.18 ועד סוף השנה

מלוא שכר לימוד + שירותי אבטחה ורווחה

  מערכת השעות ותוכנית הלימודים תימסר לסטודנטים ביום הראשון ללימודים.

 

ביניין המכינה