עבודה עצמית מורחבת

עבודת גמר מודרכת

 

מסלול מדעי הרוח והחברה ומסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר

 

כל התלמידים במסלולים אלו חייבים לכתוב עבודת גמר מודרכת במקצוע  הבחירה.

 קיימת אפשרות לעשות עבודה מוגברת בשתי רמות:

  •   עבודה ברמה רגילה
  •   עבודה ברמה מורחבת

 

עבודה ברמה מוגברת  דורשת השקעה רבה, בהיקף מורחב ושימוש במקורות ביבליוגרפיים באנגלית .

לעומדים בכל תנאי כתיבת העבודה המוגברת, יינתן בונוס של 10 נקודות – תוספת לציון
בתנאי שציון העבודה יהיה 60 ומעלה.

תנאי מוקדם לכתיבת עבודה מורחבת הינו: הציון בתתי המבחנים הפסיכומטריים:

מילולי  – 115 מינימום
אנגלית – 100 מינימום
כמותי- ילקח בחשבון לכותבים עבודה בקורס כלכלה וסטטיטסטיקה
          על פי הישגי התלמיד בקורס במהלך הסמסטר והחלטת מורי הקורס.
                 

הסברים מפורטים יינתנו, ע"י המורים, בכיתות בשבוע הראשון של הלימודים.

החלטה סופית, על התלמידים הרשאים לכתוב עבודה מורחבת , תקבע על-ידי הנהלת המכינה.

לתשומת לבך
כל התלמידים, במסלולים אלו, חייבים לכתוב עבודת גמר מודרכת.
אין הכרח לכתוב עבודה ברמה מוגברת, גם אם את/אתה עומדת/עומד בתנאים.

 

 

לתשומת לב:

מי שנחשד בהעתקה, יוגש לוועדת המשמעת האוניברסיטאית ומסתכן בהרחקה מהלימודים!