8f771d514ab7fd8d88a2743623412ca8

מסלול מדעים מדויקים והנדסה

למי מיועד המסלול

מסלול המיועד לסטודנטים המבקשים להתקבל להנדסות ולמדעים  מדויקים.

 

תנאי קבלה למסלול

  • מינימום 7 יח"ל מלאות בבגרות בציון עובר + פסיכומטרי 500 : כמותי - 115, אנגלית - 70, מילולי - 75
  • ציון מינימום 105 במבחן יע"ל - למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית.
  • לבעלי בגרות מלאה בלבד - ניתן להתקבל על בסיס מבחן מימד + מבחן אמי"ר או אמיר"ם - לסיווג רמת אנגלית.

תוכנית הלימודים – מסלול מדעים מדויקים והנדסה

מקצועות חובה

 

מיומנויות הכתיבה האקדמית                                           4         ש"ש   (שעות שבועיות)

אנגלית - ניתן להגיע לרמת פטור                              10 - 4         ש"ש  

מתמטיקה                                                            14 - 12         ש"ש  -   מקביל  ל -  5 יח"ל

פיזיקה                                                                  14 - 12         ש"ש  -   מקביל  ל -  5 יח"ל

השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של התלמיד ועל פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים.

בונוסים: ללומדים ברמות המוגברות ינתנו בונסים. במקרה זה ציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.
 

תאור הקורס  - פיזיקה

תכנית הלימודים כוללת פרקים במכניקה, בחשמל ובמגנטיות, וכן נושאים במכניקה של גוף קשיח, בתורת הגלים ובפיזיקה מודרנית.

במהלך הלימודים מבצעים ניסויים במעבדה והדמיות במעבדת המחשבים והשיעורים הפרונטליים מלווים בהדגמות.

ללימודי הפיזיקה במכינה לא נדרש ידע מוקדם בפיזיקה. בהתאם לצורך, נלמדים גם פרקים במתמטיקה, כגון: טריגונומטריה, גרפים ופונקציות.

לימודי הפיזיקה מעניקים הכנה מתאימה לכל החוגים המלמדים פיזיקה כמקצוע חובה בשנה א'. בחלק מהחוגים באוניברסיטה העברית מוענק פטור מלימודי פיזיקה בשנה א', לאלה שסיימו את לימודי הפיזיקה במכינה ברמה המוגברת בציון של 85 ומעלה (יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).