8f771d514ab7fd8d88a2743623412ca8

מסלול מצטיינים מדעי הטבע והחיים

למי מיועד המסלול

מסלול מוגבר המיועד לסטודנטים המבקשים ללמוד מקצועות מדעיים  ומשפר את סיכוי הקבלה לפקולטות בהם סף הקבלה גבוה במיוחד כגון: רפואה, רוקחות, ריפוי בעיסוק, מדעי הרפואה הבסיסיים, רפואת שיניים.מדעי המחשב, 

 

תנאי קבלה למסלול

  • בגרות מלאה או מינימום 7 יח"ל מלאות בבגרות בציון עובר + פסיכומטרי 620 : .כמותי -  115, אנגלית -  120, מילולי - 115
  • ציון מינימום 130 במבחן יע"ל - למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית.

 

תוכנית הלימודים – מסלול מצטיינים מדעי הטבע והחיים 

מקצועות חובה

מיומנויות הכתיבה האקדמית                                         2         ש"ש (שעות שבועיות)

אנגלית  - ניתן להגיע לרמת פטור                              2- 4         ש"ש   

מתמטיקה                                                             10-14       ש"ש  

 

 יש לבחור 2 קורסי בחירה מתוך הקורסים הבאים:

פיזיקה                                                                 12-14          ש"ש  -  מקביל ל - 5   יח"ל

כימיה                                                                   12-14         ש"ש  -  מקביל ל - 5   יח"ל

ביולוגיה                                                               12-14          ש"ש  -  מקביל ל - 5   יח"ל

מדעי המחשב                                                            14          ש"ש -  מקביל ל - 5   יח"ל

לא ניתן לצרף פיזיקה עם מדעי המחשב

בונוסים - ללומדים ברמות המוגברות ינתנו בונוסים. במקרה זה ציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.

תיאור קורסי הבחירה במסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר

פיזיקה

תכנית הלימודים כוללת פרקים במכניקה, בחשמל ובמגנטיות, וכן נושאים במכניקה של גוף קשיח, בתורת הגלים ובפיזיקה מודרנית.

במהלך הלימודים מבצעים ניסויים במעבדה והדמיות במעבדת המחשבים והשיעורים הפרונטליים מלווים בהדגמות.

ללימודי הפיזיקה במכינה לא נדרש ידע מוקדם בפיזיקה. בהתאם לצורך, נלמדים גם פרקים במתמטיקה, כגון: טריגונומטריה, גרפים ופונקציות.

לימודי הפיזיקה מעניקים הכנה מתאימה לכל החוגים המלמדים פיזיקה כמקצוע חובה בשנה א'. בחלק מהחוגים באוניברסיטה העברית מוענק פטור מלימודי פיזיקה בשנה א', לסטודנטים שסיימו את לימודי הפיזיקה במכינה,
ברמה המוגברת,  בציון של 85 ומעלה (יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).

 

כימיה   

תכנית הלימודים הייחודית למכינה מורכבת מפרקי יסוד בכימיה כללית וכימיה אי-אורגנית הנלמדים באופן מעמיק במטרה להקנות דרכי חשיבה מדעית ומיומנויות כהכנה ללימודים אקדמיים.
בתוכנית נכללים פרקים ללימוד עצמי.

ההרצאות מלוות בניסויים הנערכים ע"י המורה ובמעבדות בהן מבצעים התלמידים עצמם ניסויים. נעשה שימוש רב באמצעי המחשה מגוונים.

תכנית הלימודים כוללת את הנושאים הבאים: מושגי יסוד, מבנה האטום ותכונות מחזוריות

סטויכיומטריה, תורת הגזים, קשר כימי, קישור במוצקים ונוזלים, תמיסות, תרכובות פחמן,
חמצון, חיזור, תרמוכימיה, שיווי משקל, חומצות ובסיסים.

כמו כן יילמדו כמה פרקי בחירה והרחבה נוספים מבין הנושאים הבאים:
אור וחומר, כימיה גרעינית, קינטיקה כימית, שיווי משקל יוני, תאים אלקטרוכימיים, תרמודינמיקה, כימיה אורגנית.

הקורס מומלץ לתלמידים המעוניינים ללמוד מקצועות רפואיים, רוקחות וכן מקצועות בתחום מדעי הטבע.

בחלק מהחוגים באוניברסיטה העברית מוענק פטור מלימודי כימיה כללית בשנה א', לאלה שסיימו את לימודי הכימיה במכינה ברמה המוגברת בציון של 85 ומעלה (יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).

ביולוגיה

תכנית הלימודים מכוונת להכרות ראשונית אך יסודית עם מושגים, שיטות מחקר ודרכי חשיבה של המדעים הביולוגיים.

הקורס עוסק בעיקר בביולוגיה של התא, אך גם בנושאים כלליים כמו אבולוציה, גנטיקה, מיקרוביולוגיה ואקולוגיה. הקורס כולל הרצאות, מעבדות וקריאת מאמרים. חלק ניכר מהשיעורים מוקדש לדיון בבעיות תיאורטיות וניסוייות. חומר המעבדה מדגים ומשלים את החומר הנלמד בהרצאות.

הקורס מיועד לתלמידים המתכוונים ללמוד ביולוגיה או מקצועות אחרים הקשורים למדעי החיים כמו רפואה, רוקחות, חקלאות, ביוטכנולוגיה, תזונה וכדומה.

מדעי המחשב

תוכנית הלימודים הייחודית למכינה כוללת שני פרקים:

  1. רעיונות יסוד במדעי המחשב - התלמידים יתנסו בתיכנות בשפה ייחודית למכינה (הדומה לשפת סף), תוך דיון ביקורתי בשאלת החישוביות ושימוש מושכל במשאבים.
  2. מבני נתונים ותכנות מונחה-עצמים – התלמידים יתנסו בתיכנות בשפה עילית (שפת Java) תוך פתרון יצירתי של בעיות.

 

השיעורים מתקיימים בכיתת המחשבים ומשולבים בעבודת תיכנות המתבצעת בדרך כלל בזוגות. אין צורך בידע קודם במחשבים ואין צורך להצטייד במחשב.

בוגר הקורס בציון של 60 לפחות יהיה פטור מקורס תיכנות בסיסי בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית.
(יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).