כדאי לקבוע פגישת ייעוץ אישית חינם עם יועצות המכינה.

הפגישה תסייע לך לבחור בנתיב המתאים לעתידך האקדמי והמקצועי.

ניתן להגיע לפגישה ללא תיאום מראש בימי שני ורביעי בין השעות:10:00-14:00. הפגישות מתקיימות בקמפוס הר הצופים, בבניין בובר רוסו, בחדרים 326 ו-327.

יונה פאוקר 
yonap@savion.huji.ac.il 
02-5882441

שרון ליברטי-אבני
sharonlib@savion.huji.ac.il
02-5882449

מסלול מדעי הרוח והחברה

למי מיועד המסלול

המסלול מיועד לסטודנטים העתידים ללמוד בפקולטות מדעי הרוח, מדעי החברה, בית  ספר לחינוך, בית ספר לעבודה סוציאלית, מינהל עסקים, משפטים, סיעוד, ריפוי בעיסוק,
וכן בחוגים כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות בפקולטה לחקלאות.

תנאי הקבלה למסלול

  • מינימום 7 יח"ל מלאות בבגרות בציון עובר + פסכומטרי 420 : כמותי - 70, אנגלית - 70, מילול - 75
  • ציון מינימום 105 במבחן יע"ל - למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית.
    לבעלי בגרות מלאה בלבד - ניתן להתקבל על בסיס מבחן מימד + מבחן אמי"ר או אמיר"ם - לסיווג רמת אנגלית

תוכנית הלימודים – מסלול מדעי הרוח וחברה

מקצועות חובה

מיומנויות הכתיבה האקדמית        6   ש"ש (שעות שבועיות) 
אנגלית  - ניתן להגיע לרמת פטור   10- 2   ש"ש   
 מתמטיקה  12-10  ש"ש 
 שיטות מחקר        2   ש"ש

  

 

 

 

 

קורס בחירה 10 ש"ש (כולל חונכות)  

במסגרת המסלול יחויבו התלמידים לבחור קורס אחד מתוך האפשרויות הבאות:

1. ממשל ופוליטיקה    תולדות המחשבה המדינית
2. מבוא לחשיבה היסטורית פרקים בתולדות המערב
3. כלכלה סטטיסטיקה

במסגרת קורסי הבחירה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת.
השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של התלמיד ועל פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים.

בונוסים - הלומדים ברמות המוגברות יהיו זכאים לבונוס  במקרה זה ציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.

הערות

  • הלימודים בקורסים: אנגלית, מתמטיקה ומיומנויות מתקיימים לפי רמות. הסטודנטים משובצים לרמות על סמך ההישגים בתת-המבחנים בבחינה הפסיכומטרית או מימד.
    השיבוץ הסופי לקורס בחירה נתון לשיקול הדעת של רכזי המקצועות והנהלת המכינה, ויהיה על פי קריטריונים אקדמיים הנקבעים על ידי רכזי המקצועות, תוך התחשבות בהעדפותיך ככל שניתן.

 

תיאור קורסי הבחירה במסלול מדעי הרוח והחברה

מטרת הלימודים בקורסי הבחירה היא להקנות לסטודנטים כלי לימוד ודרכי חשיבה הדרושים ללימודי מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה, וכן מערכת מושגים יסודית בתחומים אלה. התכנית תכשיר את התלמידים לקריאה ביקורתית, לניתוח ענייני של מקורות ולהבעה שיטתית בכתב ובעל פה.   

 מבוא לממשל ופוליטיקה , תולדות המחשבה המדינית

א.     סמסטר א' – מבוא לממשל ופוליטיקה 
הבהרת מושגי יסוד כגון "פוליטיקה" ו"מדינה", בהבדלים בין סוגי משטרים שונים ובמאפייניה של הפוליטיקה הישראלית. הצגה של תחום חקר התופעות הפוליטיות והבהרה של המושגים "פוליטיקה", "קהילה פוליטית" ו"מדינה" מנקודות מבט היסטוריות ותיאורטיות. במסגרת זו נעקוב אחר התפתחותה של הקהילה הפוליטית ומשמעותה מן התקופה העתיקה ועד ימינו, נראה כיצד נולדה המדינה המודרנית ומה מייחד אותה, ונסכם בדיון על האידיאולוגיות והרעיונות המדיניים המרכזיים ואודות סוגי המשטרים השונים בני זמננו.

ב .    סמסטר ב' - תולדות המחשבה המדינית
התמקדות בתחום המחשבה המדינית: מהי מחשבה מדינית? האם היא שייכת לתחום הפילוסופיה או הינה חלק  ממדע המדינה? ומהו הקשר  בין רעיונות ומושגים כגון צדק, המדינה הטובה, השלטון הראוי, טבע האדם, חירות  ושוויון לבין  המערכת הפוליטית הקיימת והעשייה החברתית? מטרתו של קורס זה לבחון ולנתח תיאוריות ומושגים  בסיסיים ומגוונים במחשבה הפוליטית החל בתקופה הקלאסית, דרך ימי הביניים, הרנסנס, ראשית העת המודרנית והמאה ה- 19, ועד ימינו. הקורס יתמקד במחלוקות בין ההוגים השונים כמו גם בהתפתחותו של הרעיון פוליטי לדורותיו.

מבוא לחשיבה היסטורית,  פרקים בתרבות המערב

א.         סמסטר א' - מבוא לחשיבה היסטורית
בקורס נתוודע אל המושגים 'היסטוריה' ו'היסטוריוגרפיה',  נלמד מהם מקורות היסטוריים, ננסה להתמודד עם שאלת האובייקטיביות בהיסטוריה ונכיר מנעד אסכולות ותחומי מחקר בהיסטוריוגרפיה המודרנית. נלמד על הקשר בין היסטוריה לדיסציפלינות אחרות דוגמת ספרות, קולנוע, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי מגדר, פסיכולוגיה ורפואה.
הקורס יקנה לסטודנטים היכרות עם שיטות המחקר השונות של המקצוע ועם דרכי יישומן, על מנת לפתח חשיבה ביקורתית ולסייע בכתיבת עבודת גמר במדעי הרוח.

ב.         סמסטר ב' - פרקים בתרבות המערב
בקורס נתוודע אל נכסי צאן הברזל של החברה המערבית, החל מן העולם העתיק ועד לתקופה המודרנית, הואיל והמערב - על תרבותו וכוחו, לטוב ולרע - ממשיך להוות נדבך מרכזי בעיצובה של ההיסטוריה העולמית. לצד גוף הידע, הדיון בקורס הוא גם ואולי בעיקר ביקורתי. ננסה לעמוד על גורמים משתנים ויציבים לאורך התרבות המערבית כמו גם להבין איך קרה שהמערב הפך להיות דומיננטי בכל הקשור לידע ולמשאבים ולגישה אליהם.

כלכלה וסטטיסטיקה

מבוא לכלכלה
המטרה בשיעור זה היא להקנות לסטודנטים עקרונות יסוד בחשיבה כלכלית וכלי ניתוח בסיסיים, שיאפשרו להם להבין שאלות יסודיות בכלכלה. הקורס מושתת על לימוד המודלים הבסיסיים  במבוא לכלכלה, בהם מיושמת הגישה הכלכלית של מנגנון השוק המשוכלל וכן היבטים של חוסר שכלול בשווקים. כמו כן יילמדו מודלים בסיסיים של המשק בכללותו וניהול מדיניות כלכלית הנגזרת ממודלים אלה.

 סטטיסטיקה

המטרה להביא את הסטודנטים ליכולת להבין ולהשתמש במדדים סטטיסטיים לתיאור נתונים ולמדידית קשר בין משתנים, יכולת לאפיין יחידים בקבוצה ויחידים וקבוצות

בהתפלגות נתונים המתוארת כהתפלגות נורמלית. יכולת להבין ולהשתמש במושגי יסוד ובשיטות חישוב בהסתברות ובהסקה סטטיסטית.

נלמד לארגן נתונים, להציג אותם בהצגה גרפית ולפרש אותם באמצעות מדדים למיקום מרכזי, לפיזור ולמיקום יחסי. נכיר התפלגויות שונות ובפרט את ההתפלגות הנורמלית

הסטנדרטית, תכונותיה והשימןש בה. כמו כן נלמד למדוד קשר בין משתנים מסוגים שונים. נלמד על מושגי יסוד בהסתברות (מרחב מדגם, מאורעות, הסתברות מותנת)

וכן נציג את הבסיס התיאורטי להסקה ממדגם על כלל האוכלוסיה ונלנד על בדיקת השערות.