מידע לסטודנט

פתיחת סמסטר ב'  

 

פתיחת סמסטר ב' יום א' 5.3.18
חופשת פסח יום ו' עד יום ו' 28.3.18 - 6.4.18
ערב יום הזכרון - ביום זה הלימודים יסתיימו ב- 16:00 יום ג' 17.4.18
חופשת יום הזכרון ויום העצמאות יום ד' עד יום ה' 18.4.18 - 19.4.18
יום ירושלים - יום הסטודנט -  ביום זה לא יתקיימו לימודים יום ב' 14.5.18
חופשת שבועות יום א' 20.5.18
סיום שנה"ל תשע"ח יום א' 24.6.18
מבחני גמר - כולל מועדי ב' יום ג' עד יום ו' 19.6.18 - 3.8.18

 

קורסי הכנה ורענון– קורסי קיץ

א. מועד סיום ההרשמה : 3.7.18

ב. הלימודים יתחילו ביום ראשון, 9.7.18 ויימשכו עד יום חמישי 9.8.18 (כולל)

ג. השיעורים יסתיימו ביום חמישי18.8.16 (בחינות מה-21.8 עד 25.8.16).  

 

הקורס יתקיים בימי ב' ד'  ו-ה' בין השעות  12:30 – 16:00 ,

הקורס מתקיים בבניין המכינה, בובר-רוסו, הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

     

 

יעוץ והכוונה

 

מערך הייעוץ במכינה

במכינה האוניברסיטאית ישנן שתי יועצות, אשר תלוונה את תלמידי המכינה במהלך שנת הלימודים במכינה.

במהלך החודש הראשון ללימודים, מומלץ לקבוע פגישת היכרות  עם היועצת.
אחרי הפגישה הראשונה יכול הסטודנט לפגוש את היועצת בכל עת שירצה.
רצוי לתאם את הפגישות האלו מראש.

שרון אבני ליברטי (חדר 326) היועצת של:
תלמידים ששם המשפחה שלהם מתחיל באותיות : א'  -  י' (כולל)
תלמידי תוכנית "עתידים"

יונה פאוקר (חדר 325) היועצת של:
תלמידים ששם המשפחה שלהם מתחיל באותיות : כ'  -  ת'
בוגרי מערכת החינוך החרדית

שיחות היעוץ הינן אישיות ואנו מקפידים לשמור על פרטיות התלמידים ועל סודיות.

תחומי הייעוץ:

 1.  ייעוץ חינוכי אקדמי

  במסגרת זו מתקיימת שיחה והכוונה בנושאים הקשורים בבעיות הנוגעות ללימודים: נוכחות בשיעורים, קשיים בריכוז, ליקויי למידה, מתח בזמן בחינות וכו'.
  כמו כן, נידונות אפשרויות של בחירת מקצוע על פי הישגי התלמיד במכינה, והישגיו בבחינה הפסיכומטרית, לאור דרישות הקבלה של  האוניברסיטה העברית ומוסדות אקדמיים אחרים.
  במידת הצורך, היועצות יפנו את התלמיד לאתרי אינטרנט שעוזרים בבחירת מקצוע, על פי קריטריונים שונים. 
  קיימת אפשרות לקבל ייעוץ בשיפור יכולת הלמידה בנושאים הבאים: ארגון ותכנון הזמן והסביבה הלימודית, התכוננות לבחינה, התמודדות עם לחץ בבחינה ועוד.

 2. אבחונים
  תנאים מיוחדים בבחינות ביניים ובחינות גמר לתלמידים בעלי ליקויי למידה ניתנים אך ורק עפ"י  אבחון מוסמך המצאת דו"ח רשמי ממאבחן מקצועי ליועצות. הדו"ח חייב להימסר ליועצות עד שבועיים  לפני בחינות הביניים ו/או עד שלושה שבועות לפני בחינות הגמר. יועצות המכינה הן המוסמכות הבלעדיות לקבוע תנאים מיוחדים בזיקה לאבחון.
  לתשומת ליבכם,   באוניברסיטה קיים "מרכז לאבחון ולתמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה".         
  אבחון מגורם זה תופס גם ללימודים לתואר, באוניברסיטה העברית.       
 3. ייעוץ בבעיות אישיות
  יועצות המכינה עומדות לרשות הסטודנטים כדי לעזור להם בפתרון בעיות אישיות בהתאם לצורך. אי לכך מומלץ לסטודנטים לבוא ולהיעזר כשמתחילים לחוש בהיווצרות הקשיים, ולא להמתין עד שקשיים אלה ישפיעו על היכולת להתרכז בלימודים ועל ההישגים.
נוהל בחינות

 1. על התלמיד להיות בכניסה לאולם הבחינות 15 דקות לפני תחילת הבחינה.

 2. המשגיחים יוודאו שברשות התלמיד יש תעודת זהות, וזהותו תיבדק במהלך הבחינה.

 3. תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ- 30 דקות לא יורשה להיבחן.

 4. התלמיד ישב בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.

 5. אין להשתמש בבחינה בחומר עזר כלשהו אלא אם כן הותר הדבר מפורשות. כל החפצים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. כמו כן, אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים (כגון, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד).

 6. חומר עזר: לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר לשימוש בבחינה, וכן ירשום זאת בשאלון בחינה. חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.

 7. תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה מסיבה כלשהי, אלא כעבור 30 דקות לפחות, אחרי חלוקת השאלונים. במקרה כזה לא יוכל לחזור לאולם.
  עליו להחזיר למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה, וייחשב  כמי  שהשתתף בבחינה.

 8. היציאה לשירותים אסורה בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה, של הבחינה. היציאה לשירותים בזמן  אחר, תותר בהתאם לאפשרות באולם ובליווי משגיח / משגיחה.

 9. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה.

 10. יש לכתוב את התשובות בעט, בכתב ברור ונקי, על עמוד אחד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. טיוטה תיכתב רק על צידו השני של הדף ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה.  בראש עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור "טיוטה". אסור להשתמש בטיפקס.

 11. אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה ואסור להוסיף דפים למחברת הבחינה.

 12. במקרה של הפרת ההוראות והתקנות יגיש המשגיח תלונה להנהלת המכינה, וזו תשקול הגשת תלונה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית.

 13. עם סיום הבחינה יש למסור למשגיח את המחברות (ובכלל זה שאלון הבחינה, אם יידרש) ולעזוב בשקט את אולם הבחינה.

 14. משך הבחינה יצויין על גבי שאלון הבחינה ולא יעלה על 3 שעות. בחינה שאורכה עולה על 3 שעות, תפוצל לשני לשאלונים, והחלק השני יתקיים לאחר הפסקה.

 

ספריית המכינה האוניברסיטאית

על שם יונס וסוראיה נזריאן תרומתה של קרן אמא

 

 

 

 

ספריית המכינה מאובזרת בפינות ישיבה, עמדות מחשב אישיים, חדרי דיון ללמידה בקבוצות, חדרים שקטים ומדפסת ומכונת צילם.

השאלה נעשית באמצעות כרטיס סטודנט לאחר פתיחת כרטיס קורא  וחשבון דואר האלקטרוני של האוניברסיטה.

כל סטודנט אחראי אחראיות מלאה על הספרים שהושאלו לו. 

הספרים ניתנים להשאלה לפי פירוט הבא:

שבועיים– תקופת  השאלת ספר עם סטאטוס זה מתארכת אוטומטית, עד סיום תקופת הלימודים, אלא אם הוזמנו ואין עוד עותקים נוספים במלאי. במקרה כזה, תשלח הספרייה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה שתיידע  אתכם על חובת החזרת הספר- באחריות התלמיד לבדוק את בדוא"ל שלו.

שמור– ספר עם סטאטוס זה יש להחזיר ביום שלאחר ההשאלה עד השעה 12:00 במקרה והושאל הספר ביום חמישי יש להחזירו ביום ראשון עד השעה 12:00

לא להשאלה –  ספר עם סטאטוס זה יש להחזיר ביום ההשאלה עד לשעות סגירת הספרייה

כתבי עת, אנציקלופדיות ומילונים לא ניתנים להשאלה כלל.  אלה מיועדים לשימוש בספרייה.

חשוב מאוד לבדוק את המייל האוניברסיטאי למקרה והספרייה תשלח הודעה על החזרת ספרים או הודעה אחרת! איחור בהחזרת ספר יגרור קנס כספי!      

במקרה של איבוד ספר של ספרייה:

יש לגשת לספרייה ולהודיע על כך!   

במקרה זה התלמיד ידרש לקנות את אותו הספר או לשלם את עלות הספר + 30 ₪ דמי טיפול      

ניתן להזמין ספרים מושאלים דרך "כרטיס קורא" שבקטלוג הספרייה באינטרנט או בדלפק הספרייה על ידי פניה לצוות. ספרים בסטאטוס "שמור" ניתן להזמין עד השעה 12:00 ביום ההשאלה מיועד.
הוצאת ספר מאולם הקריאה בלי ידיעתו ובלי הסכמתו של הספרן, דינה כדין גניבה והעונש על כך חמור.

יש לשמור על השקט והניקיון בספרייה. אין להכניס מזון ושתייה לספרייה, אין להשתמש בטלפונים סלולריים.
יש להישמע להוראות צוות הספרייה.

שעות פתיחה:
 

יום א          9:00  - 20:00
ימים  ב ג ד  8:00  - 20:00
יום ה          8:00  - 17:00

בחודשי הקיץ ימים  א - ה  9:00-15:30

 

ספרנית

דינה זילברמן

dinaz@savion.huji.ac.il

טלפון : 02-5882461 

האוניברסיטה העברית בירושלים, בנין בובר-רוסו
הר-הצופים, ירושלים, 91905.
טל': 02-5881493
02-5882461
פקס: 02-5880398
דואל: pasl@savion.huji.ac.il
 
ספריית המכינה
 
ספריית המכינה

תנאי שימוש הספרייה

                                                                                                        

ספריית המכינה האוניברסיטאית

על שם יונס וסוראיה נזריאן - תרומתה של קרן אמא

טלפון: 02-5881493

 1. שעות פתיחת הספרייה:

ימים א' -  ד': 9:00  עד 18:30

יום ה':           9:00  עד 17:00

שעות פתיחת הספרייה עשויים להשתנות בהודעה מראש.

2. ההשאלה נעשית באמצעות כרטיס סטודנט (או עם הצגת אישור לימודים זמני) ולאחר פתיחת כרטיס קורא

וחשבון דואר האלקטרוני של האוניברסיטה.

כל סטודנט אחראי אחראיות מלאה על הספרים שהושאלו לו. 

3.  הספרים ניתנים להשאלה לפי פירוט הבא:

 • "שבועיים"– תקופת השאלת ספר עם סטאטוס זה מתארכת אוטומטית, עד סיום תקופת הלימודים, אלא אם הוזמנו ואין עוד עותקים נוספים במלאי. במקרה כזה, תשלח הספרייה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה שתיידע  אתכם על חובת החזרת הספר.
 • "שמור"– ספר עם סטאטוס זה יש להחזיר ביום שלאחר ההשאלה עד השעה 12:00 במקרה והושאל הספר ביום חמישי יש להחזירו ביום ראשון עד השעה 12:00
 • "לא להשאלה"–  ספר עם סטאטוס זה יש להחזיר ביום ההשאלה עד לשעות סגירת הספרייה
 • כתבי עת, אנציקלופדיות ומילונים לא ניתנים להשאלה כלל אלא מיועדים לשימוש בספרייה.

חשוב מאוד לבדוק את המייל האוניברסיטאי למקרה והספרייה תשלח  הודעה על החזרת ספרים או הודעה אחרת! איחור בהחזרת ספר יגרור קנס כספי!

4. קנסות ואיחורים:

איחור בהחזרת ספרים לספרייה יגרור אחריו קנס לפי הפירוט הבא:

 • ספר מוזמן בסטאטוס "שבועיים" -    10 ₪ ליום איחור
 • ספר "שמור" - 3 ₪ לשעת איחור,     30 ₪ ליום איחור
 • ספר "לא להשאלה" -                      10 ₪ ליום איחור

במקרים של איחורים חוזרים תישלל זכות התלמיד לשאול ספרים בספרייה                        

5. מה קורה אם איבדתם ספר של ספרייה:

ראשית, גשו לספרייה והודיעו על כך!            

שנית, ישנן 2 אפשרויות לטיפול בנושא:

 • לקנות בדיוק את אותו הספר ולהביאו לספרייה במקום הספר שאבד, 

או

 • לשלם קנס כספי לפי הפירוט הבא:

                   אם ידוע מחירו של הספר מראש, אז הקנס הוא מחירו של הספר + 30 ₪ דמי טיפול.
                   אם מחירו של הספר אינו ידוע, הקנס הוא:
                   ספר בלועזית - 80 ₪ + 30 ₪ דמי טיפול
                   ספר בעברית  - 70 ₪ + 30 ₪ דמי טיפול

6. ניתן להזמין ספרים מושאלים דרך "כרטיס קורא" שבקטלוג הספרייה באינטרנט או בדלפק הספרייה על ידי פניה לצוות. ספרים בסטאטוס "שמור" ניתן להזמין עד השעה 12:00 ביום ההשאלה מיועד.
הוצאת ספר מאולם הקריאה בלי ידיעתו ובלי הסכמתו של הספרן, דינה כדין גניבה והעונש על כך חמור.

 

  יש לשמור על השקט והניקיון בספרייה. אין להכניס מזון ושתייה לספרייה, אין להשתמש בטלפונים סלולריים.

יש להישמע להוראות צוות הספרייה.

 

 

 

חישוב תעודת מכינה