קורס קיץ

קורס קיץ בפיזיקה מכניקה

 

קורס הכנה ורענון, בפיזיקה מכניקה, מיועד למועמדים שהתקבלו ללימודים  במדעי החיים, כימיה, מדעי כדור הארץ, לימודי הסביבה, פיזיקה, הנדסת חשמל ומחשבים. תחומי לימוד אלה דורשים ידע מוקדם בפיזיקה.
הקורס מיועד:

 1. למועמדים שלא למדו בעבר פיזיקה בהיקף של 5 יח"ל.
 2. למועמדים שקבלתם לפקולטות מותנית בהשלמת לימוד מקצוע מדעי בנוסף למתמטיקה.
 3. למועמדים המעוניינים לרענן את ידיעותיהם בפיזיקה.
 4. מועמדים שהתקבלו  לרפואה, רוקחות, ביולוגיה, כימיה ומדעי כדור הארץ,נדרשים ללמוד גם את הרחבה במכניקה של גוף קשיח בתוספת תשלום.
 5. מועמד שעובר את קורס הקיץ בתוספת ההרחבה בציון של 85 ומעלה,יקבל פטור במסגרת התואר.

 

הפטור יינתן לקורסים הבאים:

77148 – מכניקה לתלמידי ביולוגיה

77188 – מכניקה לתלמידי רפואה

77130 – מכניקה לתלמידי כימיה וכדור הארץ

77116 – פיזיקה כללית לתלמידי רוקחות

 

משך הלימודים:

5 שבועות, בהיקף של 60 שעות. מועמד שילמד גם את הרחבה במכניקה של גוף קשיח, ילמד 10 שעות נוספות שילמדו בשבוע האחרון,לקראת סיום הקורס פיזיקה מכניקה הרגיל.

 

מועד סיום ההרשמה:

 ביום חמישי ה-  3.7.19

 

תחילת הלימודים:

 ביום שני, 8.7.19 ויימשכו עד יום חמישי 8.8.19 (כולל)

הקורס יתקיים בימי ב' ד'  ו-ה' בין השעות  12:30 – 16:00 ,

הקורס מתקיים בבניין המכינה, בובר-רוסו, הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

מועד בחינת סיום:

בחינת הסיום תתקיים ב- 14.8.19 ומועד ב' יתקיים ב- 21.8.19 לא ניתן לגשת למועד ב' אם לא ניגשים למועד א'.

בקורס נדרשת נוכחות חובה בשיעורים.

 

עלות הקורס:

עלות הקורס פיזיקה מכניקה      - 1,410 ₪

פיזיקה מכניקה +הרחבה של גוף קשיח  - 1590    ₪

*הקורס יפתח בתנאי שיהיו 15 נרשמים.

 

דמי ביטול:

עד לתאריך  3.7.19 יינתן  100% החזר.

מתאריך 8.7.19 יום פתיחת הקורס ייגבה חיוב מלא.

 

יש לשלם באתר המכינה-->תשלום עבור קורסי קיץ וכן לשלוח קבלה על תשלום הקורס לגב' ליאור חי-רחמני בכתובת דוא"ל:  liorhai@savion.huji.ac.il

 

 

 

 
 
  קמפוס הר הצופים
 

סילבוס קורס הכנה בפיזיקה


 

מכניקה (60 שעות)

פרק א' קינמטיקה :

 1. מושגים בסיסיים של קינמטיקה – העתק, מהירות ממוצעת, מהירות רגעית, תאוצה.
 2. מדידות, יחידות המדידה – מטר, שניה, יחידות מדידה של מהירות ותאוצה.
 3. תנועה בתאוצה קבוע בקו ישר, גרפים של התנועה, נפילה חופשית, תאוצה נפילה חופשית.
 4. זריקה אנכית, זריקה בזווית לאופק.
 5. תנועה מעגלית, מהירות זוויתית, תאוצה זוויתית, תאוצה רדיאלית ותאוצה משיקית.

 

פרק ב'  דינמיקה

 1. מערכת יחוס, התמדה, חוק ראשון של ניוטון.
 2. מסה,יחידות מדידה של מסה, כוח, חוק שני של ניוטון, יחידות של הכוח.
 3. כוחות במכניקה – כוח הכובד, כוח הנורמל, כוח מתיחות החוט, כוח  חיכוך קינטי וכוח חיכוך סטטי, יישומי חוק שני של ניוטון.
 4. חוק שלישי של ניוטון, משקל, משקל הגופים במעלית שנע בתאוצה.
 5. כוח אלסטי  של הקפיץ, חוק הוק, קבוע של הקפיץ.
 6. חוקי קפלר, חוק משיכה עולמית, קבוע הגרביטציה.

 

פרק ג'  חוקי שימור

 1. מתקף ותנע, חוק שימור התנע, התנגשות פלסטית, מרכז המסה.
 2. עבודה, אנרגיה מכנית, אנרגיה קינטית, משפט עבודה – אנרגיה.
 3. עבודה של כוח הכובד,  כוחות משמרים, אנרגיה פוטנציאלית, עבודה של כוח הקפיץ.
 4. חוק שימור האנרגיה מכנית.
 5. תנועה הרמונית פשוטה. אמפליטודה, תדירות, זמן מחזור, מופע. מטוטלת קפיץ.      שימור האנרגיה בתנועה הרמונית. מטוטלת מתמטית.
 6. אנרגיה פוטנציאלית של כוח הגרביטציה. מהירות המילוט.

 

ספרים:   מירה עופרן ועליזה אמיתי "קינמטיקה",   זאב קרקובר "כוחות".

 

תלמידי  רפואה, רפואת שיניים ומדעי רפואה הבסיסיים מוצעת הרחבה של קורס הכנה בפיזיקה.

ההרחבה כוללת את פרק "מכניקה של גוף קשיח"  והיא בת 10 שעות, שילמדו בשבוע אחרון לקראת סיום קורס מכניקה הרגיל.

 

מכניקה של גוף קשיח - ההשתתפות בהרחבה כרוכה בתשלום נוסף.

 1. מומנט הכוח, שיווי משקל של גוף קשיח.
 2. מומנט ההתמדה, חוק שני של ניוטון לתנועה סיבובית.
 3. אנרגיה קינטית של תנועה סיבובית.
 4. מטוטלת פיזיקלית

 

 

סטודנט שעובר את הקורס קיץ בתוספת ההרחבה בציון של 85 ומעלה, יכול לקבל פטור מהקורסים הבאים:

77148 – מכניקה לתלמידה ביולוגיה

77188 – מכניקה לתלמידי רפואה

77130 – מכניקה לתלמידי כימיה וכדוה"א

77116 – פיזיקה כללית לתלמידי רוקחות

 

יש להתעדכן בחוג הרלוונטי

 

 

 

תשלום עבור קורס קיץ