מסלולי הלימוד במכינה

במכינה קיימים שישה מסלולים המכינים את הסטודנטים לפקולטות השונות באוניברסיטה.
ההשתלבות במסלולים השונים נקבעת על-פי נתוני הקבלה של הסטודנטים, שאיפותיהם ונטיותיהם האקדמיות. הלימודים נפרסים על פני שנה אקדמית.

 

 

 

מסלול לחסרי תעודת בגרות - קדם מכינה

 

ההרשמה למסלול חסרי תעודת  בגרות מתחילה בחודש פברואר 2018 ותימשך עד 28.6.2018
הסטודנטים הנרשמים למסלול זה חייבים להגיע לייעוץ במכינה לפני ההרשמה.

המסלול מיועד לסטודנטים שיש להם 10 שנות לימוד לפחות ואשר אין להם תעודת בגרות, מתאים גם לבוגרי החינוך החרדי ולבוגרי מערכת החינוך בחו"ל.
בוגרי מסלול זה ישתלבו  במסלולי המכינה בהתאם להישגיהם ותעודת המכינה תחליף את תעודת הבגרות בקבלה לאוניברסיטה העברית. 

דרישות הקבלה למסלול

 • 10 שנות לימוד לפחות
 • ידיעה טובה של עברית ( מי ששפת אמו איננה עברית זקוק לציון 105 בבחינת יע"ל) 
 • יש לגשת למבחן אמיר/ אמירם של המרכז הארצי - לקביעת רמת אנגלית 

 

תכנית הלימודים

התוכנית תתקיים מיום ראשון  2.7.18 עד 23.9.18 כולל בחינות 

 

הלימודים כוללים:

 • מבוא לחשיבה היסטורית      
 4  ש”ש
 • מושגי יסוד במחשבה מדינית
 4  ש”ש
 • מבוא למדעי הטבע (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה)
 10 ש”ש
 • מתמטיקה   
 8  ש”ש
 • אנגלית   
 8  ש”ש
 • מיומנויות הכתיבה האקדמית 
 4  ש”ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנאי המעבר לשלב  ב’ - מסלולי המכינה - ציון 60 לפחות,  בכל אחד מהקורסים הנלמדים בקדם מכינה.

שיבוץ למסלולי המכינה יעשה בהתאם להישגים של הסטודנט בקדם מכינה.

 

 

 

 

 

 

מסלול מדעי הרוח והחברה

למי מיועד המסלול

המסלול מיועד לסטודנטים העתידים ללמוד בפקולטות מדעי הרוח, מדעי החברה, בית  ספר לחינוך, בית ספר לעבודה סוציאלית, מינהל עסקים, משפטים, סיעוד, ריפוי בעיסוק,
וכן בחוגים כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות בפקולטה לחקלאות.

תנאי הקבלה למסלול

 • מינימום 7 יח"ל מלאות בבגרות בציון עובר + פסכומטרי 420 : כמותי - 70, אנגלית - 70, מילול - 75
 • ציון מינימום 105 במבחן יע"ל - למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית.
  לבעלי בגרות מלאה בלבד - ניתן להתקבל על בסיס מבחן מימד + מבחן אמי"ר או אמיר"ם - לסיווג רמת אנגלית

תוכנית הלימודים – מסלול מדעי הרוח וחברה

מקצועות חובה

מיומנויות הכתיבה האקדמית        6   ש"ש (שעות שבועיות) 
אנגלית  - ניתן להגיע לרמת פטור   10- 2   ש"ש   
 מתמטיקה  12-10  ש"ש 
 שיטות מחקר        2   ש"ש

  

 

 

 

 

קורס בחירה 10 ש"ש (כולל חונכות)  

במסגרת המסלול יחויבו התלמידים לבחור קורס אחד מתוך האפשרויות הבאות:

1. ממשל ופוליטיקה    תולדות המחשבה המדינית
2. מבוא לחשיבה היסטורית פרקים בתולדות המערב
3. כלכלה סטטיסטיקה

במסגרת קורסי הבחירה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת.
השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של התלמיד ועל פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים.

בונוסים - הלומדים ברמות המוגברות יהיו זכאים לבונוס  במקרה זה ציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.

הערות

 • הלימודים בקורסים: אנגלית, מתמטיקה ומיומנויות מתקיימים לפי רמות. הסטודנטים משובצים לרמות על סמך ההישגים בתת-המבחנים בבחינה הפסיכומטרית או מימד.
  השיבוץ הסופי לקורס בחירה נתון לשיקול הדעת של רכזי המקצועות והנהלת המכינה, ויהיה על פי קריטריונים אקדמיים הנקבעים על ידי רכזי המקצועות, תוך התחשבות בהעדפותיך ככל שניתן.

 

תיאור קורסי הבחירה במסלול מדעי הרוח והחברה

מטרת הלימודים בקורסי הבחירה היא להקנות לסטודנטים כלי לימוד ודרכי חשיבה הדרושים ללימודי מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה, וכן מערכת מושגים יסודית בתחומים אלה. התכנית תכשיר את התלמידים לקריאה ביקורתית, לניתוח ענייני של מקורות ולהבעה שיטתית בכתב ובעל פה.   

 מבוא לממשל ופוליטיקה , תולדות המחשבה המדינית

א.     סמסטר א' – מבוא לממשל ופוליטיקה 
הבהרת מושגי יסוד כגון "פוליטיקה" ו"מדינה", בהבדלים בין סוגי משטרים שונים ובמאפייניה של הפוליטיקה הישראלית. הצגה של תחום חקר התופעות הפוליטיות והבהרה של המושגים "פוליטיקה", "קהילה פוליטית" ו"מדינה" מנקודות מבט היסטוריות ותיאורטיות. במסגרת זו נעקוב אחר התפתחותה של הקהילה הפוליטית ומשמעותה מן התקופה העתיקה ועד ימינו, נראה כיצד נולדה המדינה המודרנית ומה מייחד אותה, ונסכם בדיון על האידיאולוגיות והרעיונות המדיניים המרכזיים ואודות סוגי המשטרים השונים בני זמננו.

ב .    סמסטר ב' - תולדות המחשבה המדינית
התמקדות בתחום המחשבה המדינית: מהי מחשבה מדינית? האם היא שייכת לתחום הפילוסופיה או הינה חלק  ממדע המדינה? ומהו הקשר  בין רעיונות ומושגים כגון צדק, המדינה הטובה, השלטון הראוי, טבע האדם, חירות  ושוויון לבין  המערכת הפוליטית הקיימת והעשייה החברתית? מטרתו של קורס זה לבחון ולנתח תיאוריות ומושגים  בסיסיים ומגוונים במחשבה הפוליטית החל בתקופה הקלאסית, דרך ימי הביניים, הרנסנס, ראשית העת המודרנית והמאה ה- 19, ועד ימינו. הקורס יתמקד במחלוקות בין ההוגים השונים כמו גם בהתפתחותו של הרעיון פוליטי לדורותיו.

מבוא לחשיבה היסטורית,  פרקים בתרבות המערב

א.         סמסטר א' - מבוא לחשיבה היסטורית
בקורס נתוודע אל המושגים 'היסטוריה' ו'היסטוריוגרפיה',  נלמד מהם מקורות היסטוריים, ננסה להתמודד עם שאלת האובייקטיביות בהיסטוריה ונכיר מנעד אסכולות ותחומי מחקר בהיסטוריוגרפיה המודרנית. נלמד על הקשר בין היסטוריה לדיסציפלינות אחרות דוגמת ספרות, קולנוע, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי מגדר, פסיכולוגיה ורפואה.
הקורס יקנה לסטודנטים היכרות עם שיטות המחקר השונות של המקצוע ועם דרכי יישומן, על מנת לפתח חשיבה ביקורתית ולסייע בכתיבת עבודת גמר במדעי הרוח.

ב.         סמסטר ב' - פרקים בתרבות המערב
בקורס נתוודע אל נכסי צאן הברזל של החברה המערבית, החל מן העולם העתיק ועד לתקופה המודרנית, הואיל והמערב - על תרבותו וכוחו, לטוב ולרע - ממשיך להוות נדבך מרכזי בעיצובה של ההיסטוריה העולמית. לצד גוף הידע, הדיון בקורס הוא גם ואולי בעיקר ביקורתי. ננסה לעמוד על גורמים משתנים ויציבים לאורך התרבות המערבית כמו גם להבין איך קרה שהמערב הפך להיות דומיננטי בכל הקשור לידע ולמשאבים ולגישה אליהם.

כלכלה וסטטיסטיקה

מבוא לכלכלה
המטרה בשיעור זה היא להקנות לסטודנטים עקרונות יסוד בחשיבה כלכלית וכלי ניתוח בסיסיים, שיאפשרו להם להבין שאלות יסודיות בכלכלה. הקורס מושתת על לימוד המודלים הבסיסיים  במבוא לכלכלה, בהם מיושמת הגישה הכלכלית של מנגנון השוק המשוכלל וכן היבטים של חוסר שכלול בשווקים. כמו כן יילמדו מודלים בסיסיים של המשק בכללותו וניהול מדיניות כלכלית הנגזרת ממודלים אלה.

 סטטיסטיקה

המטרה להביא את הסטודנטים ליכולת להבין ולהשתמש במדדים סטטיסטיים לתיאור נתונים ולמדידית קשר בין משתנים, יכולת לאפיין יחידים בקבוצה ויחידים וקבוצות

בהתפלגות נתונים המתוארת כהתפלגות נורמלית. יכולת להבין ולהשתמש במושגי יסוד ובשיטות חישוב בהסתברות ובהסקה סטטיסטית.

נלמד לארגן נתונים, להציג אותם בהצגה גרפית ולפרש אותם באמצעות מדדים למיקום מרכזי, לפיזור ולמיקום יחסי. נכיר התפלגויות שונות ובפרט את ההתפלגות הנורמלית

הסטנדרטית, תכונותיה והשימןש בה. כמו כן נלמד למדוד קשר בין משתנים מסוגים שונים. נלמד על מושגי יסוד בהסתברות (מרחב מדגם, מאורעות, הסתברות מותנת)

וכן נציג את הבסיס התיאורטי להסקה ממדגם על כלל האוכלוסיה ונלנד על בדיקת השערות. 


 

 

 

 

מסלול מצטיינים מדעי הרוח והחברה

למי מיועד המסלול

מסלול מוגבר, מיועד לסטודנטים העתידים ללמוד בחוגים בעלי דרישות קבלה גבוהות כגון: פסיכולוגיה, משפטים, פכ"מ, ומדעי הקוגניציה. כמו כן המסלול מאפשר קבלה לחוגים שנמנו במסלול מדעי החברה והרוח.

תנאי קבלה למסלול

 • בגרות מלאה  + פסיכומטרי 600 : כמותי - 80, מילולי - 115, אנגלית - 120
 • ציון מינימום 140 במבחן יע"ל - למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית.

 תוכנית הלימודים – מסלול מדעי הרוח וחברה מוגבר

מקצועות חובה

מיומנויות הכתיבה האקדמית        6   ש"ש (שעות שבועיות) 
אנגלית  - ניתן להגיע לרמת פטור         4   ש"ש  
 מתמטיקה  12-10  ש"ש  
 שיטות מחקר       2   ש"ש

קורס משולב - משפטים, פסיכולוגיה

      8   ש"ש  

  

 

 

 

 

קורסי בחירה 10 ש"ש (כולל חונכות)  

במסגרת המסלול יחויבו התלמידים לבחור קורס אחד  מתוך האפשרויות הבאות:

1. ממשל ופוליטיקה    תולדות המחשבה המדינית
2. מבוא לחשיבה היסטורית פרקים בתולדות המערב
3. כלכלה סטטיסטיקה

במסגרת קורס הבחירה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת.
השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של הסטודנט ועל פי ההישגים בתתי המבחנים במבחן הפסיכומטרי.                                 

בונוסים

ללומדים ברמות המוגברות יינתן בונוס, במקרה זה ציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.
 

תאור הקורסים:

מבוא למשפט ויסודות המשפט הישראלי

הקורס נועד לספק למשתתפים ידע והכרה בסיסיים של המתודה המשפטית ושל יסודות המשפט הישראלי. כמו כן, נועד הקורס להכיר למשתתפים את הרקע ההיסטורי של גיבוש ההסדרים החוקתיים והמשפטיים המרכזיים בישראל ואת המרכיבים העקרוניים של הסדרים אלה. הקורס מיועד גם להקנות למשתתפים מיומנות בסיסית של קריאה וניתוח של חומרים משפטיים (חוקים ופסקי דין), וכן תובנות מועילות לניתוח של אירועים משפטיים מנקודות מבט שונות של מוסר, צדק ופוליטיקה. בנוסף מיועד הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בענפי משפט מגוונים בתוך המשפט הישראלי.  

מבוא לפסיכולוגיה

מטרת המבוא היא ליצור היכרות רחבה עם היבטיה השונים של הפסיכולוגיה  המודרנית. הקורס סוקר את מגוון הנושאים הנמצאים כיום במוקד המחקר הפסיכולוגי, ומאפשר הכרה הן של ממצאי המחקר והן של המתודולוגיה המאפשרת את התפתחותו.

שיבוצך הסופי לקורס בחירה נתון לשיקול הדעת של רכזי המקצועות והנהלת המכינה, ויהיה על פי קריטריונים אקדמיים הנקבעים על ידי רכזי המקצועות, תוך התחשבות בהעדפותיך ככל שניתן.

 

תיאור קורסי הבחירה במסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר 

מטרת הלימודים בקורסי הבחירה היא להקנות לתלמידים כלי לימוד ודרכי חשיבה הדרושים ללימודי מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה, וכן מערכת מושגים יסודית בתחומים אלה. התכנית תכשיר את התלמידים לקריאה ביקורתית, לניתוח ענייני של מקורות ולהבעה שיטתית בכתב ובעל פה. במסגרת קורסי הבחירה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת.ההדרכה לעבודה תינתן ע"י מורי כתיבה אקדמית ומורי המקצועות

 מבוא לממשל ופוליטיקה , תולדות המחשבה המדינית 

א.        סמסטר א' – מבוא לממשל ופוליטיקה  

הבהרת מושגי יסוד כגון "פוליטיקה" ו"מדינה", בהבדלים בין סוגי משטרים שונים ובמאפייניה של הפוליטיקה הישראלית. הצגה של תחום חקר התופעות הפוליטיות והבהרה של המושגים "פוליטיקה", "קהילה פוליטית" ו"מדינה" מנקודות מבט היסטוריות ותיאורטיות. במסגרת זו נעקוב אחר התפתחותה של הקהילה הפוליטית ומשמעותה מן התקופה העתיקה ועד ימינו, נראה כיצד נולדה המדינה המודרנית ומה מייחד אותה, ונסכם בדיון על האידיאולוגיות והרעיונות המדיניים המרכזיים ואודות סוגי המשטרים השונים בני זמננו.

ב.        סמסטר ב' - תולדות המחשבה המדינית  

התמקדות בתחום המחשבה המדינית: מהי מחשבה מדינית? האם היא שייכת לתחום הפילוסופיה או הינה חלק ממדע המדינה? ומהו הקשר  בין רעיונות ומושגים כגון צדק, המדינה הטובה, השלטון הראוי, טבע האדם, חירות ושוויון לבין המערכת הפוליטית הקיימת והעשייה החברתית? מטרתו של קורס זה לבחון ולנתח תיאוריות ומושגים בסיסיים ומגוונים במחשבה הפוליטית החל בתקופה הקלאסית, דרך ימי הביניים, הרנסנס, ראשית העת המודרנית והמאה ה- 19, ועד ימינו. הקורס יתמקד במחלוקות בין ההוגים השונים כמו גם בהתפתחותו של הרעיון הפוליטי לדורותיו.

 

מבוא לחשיבה היסטורית,  פרקים בתרבות המערב 

א.         סמסטר א' - מבוא לחשיבה היסטורית

בקורס נתוודע אל המושגים 'היסטוריה' ו'היסטוריוגרפיה',  נלמד מהם מקורות היסטוריים, ננסה להתמודד עם שאלת האובייקטיביות בהיסטוריה ונכיר מנעד אסכולות ותחומי מחקר בהיסטוריוגרפיה המודרנית. נלמד על הקשר בין היסטוריה לדיסציפלינות אחרות דוגמת ספרות, קולנוע, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי מגדר, פסיכולוגיה ורפואה.

הקורס יקנה לסטודנטים היכרות עם שיטות המחקר השונות של המקצוע ועם דרכי יישומן, על מנת לפתח חשיבה ביקורתית ולסייע בכתיבת עבודת גמר במדעי הרוח.

ב.         סמסטר ב' -  פרקים בתרבות המערב

בקורס נתוודע אל נכסי צאן הברזל של החברה המערבית, החל מן העולם העתיק ועד לתקופה המודרנית, הואיל והמערב - על תרבותו וכוחו, לטוב ולרע - ממשיך להוות נדבך מרכזי בעיצובה של ההיסטוריה העולמית. לצד גוף הידע, הדיון בקורס הוא גם ואולי בעיקר ביקורתי. אנחנו ננסה לעמוד על גורמים משתנים ויציבים לאורך התרבות המערבית כמו גם להבין איך קרה שהמערב הפך להיות דומיננטי בכל הקשור לידע ולמשאבים ולגישה אליהם.

 

כלכלה וסטטיסטיקה

מבוא לכלכלה

המטרה בשיעור זה היא להקנות לסטודנטים עקרונות יסוד בחשיבה כלכלית וכלי ניתוח בסיסיים, שיאפשרו להם להבין שאלות יסודיות בכלכלה.הקורס מושתת על לימוד המודלים הבסיסיים  במבוא לכלכלה, בהם מיושמת הגישה הכלכלית של מנגנון השוק המשוכלל וכן היבטים של חוסר שכלול בשווקים. כמו כן יילמדו מודלים בסיסיים של המשק בכללותו וניהול מדיניות כלכלית הנגזרת ממודלים אלה.

 סטטיסטיקה

יכולת להבין ולהשתמש במדדים סטטיסטיים לתיאור נתונים ולמדידת קשר בין משתנים; יכולת לאפיין יחידים בקבוצה ויחידים וקבוצות בהתפלגות נתונים המתוארת כהתפלגות נורמלית. יכולת להבין ולהשתמש במושגי יסוד ובשיטות חישוב בהסתברות ובהסקה סטטיסטית.

נלמד לארגן נתונים, להציג אותם הצגה גרפית ולפרש אותם באמצעות מדדים למיקום  מרכזי, לפיזור ולמיקום יחסי. נכיר התפלגויות שונות ובפרט את ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית, תכונותיה והשימושים בה. כמו כן נלמד למדוד קשר בין משתנים מסוגים שונים. נלמד על מושגי יסוד בהסתברות (מרחב מדגם, מאורעות, הסתברות מותנית) וכן נציג את הבסיס התיאורטי להסקה ממדגם על כלל האוכלוסייה, ונלמד על בדיקת השערות.

מסלול מדעים מדויקים והנדסה

למי מיועד המסלול

מסלול המיועד לסטודנטים המבקשים להתקבל להנדסות ולמדעים  מדויקים.

 

תנאי קבלה למסלול

 • מינימום 7 יח"ל מלאות בבגרות בציון עובר + פסיכומטרי 500 : כמותי - 115, אנגלית - 70, מילולי - 75
 • ציון מינימום 105 במבחן יע"ל - למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית.
 • לבעלי בגרות מלאה בלבד - ניתן להתקבל על בסיס מבחן מימד + מבחן אמי"ר או אמיר"ם - לסיווג רמת אנגלית.

תוכנית הלימודים – מסלול מדעים מדויקים והנדסה

מקצועות חובה

 

מיומנויות הכתיבה האקדמית                                           4         ש"ש   (שעות שבועיות)

אנגלית - ניתן להגיע לרמת פטור                              10 - 4         ש"ש  

מתמטיקה                                                            14 - 12         ש"ש  -   מקביל  ל -  5 יח"ל

פיזיקה                                                                  14 - 12         ש"ש  -   מקביל  ל -  5 יח"ל

השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של התלמיד ועל פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים.

בונוסים: ללומדים ברמות המוגברות ינתנו בונסים. במקרה זה ציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.
 

תאור הקורס  - פיזיקה

תכנית הלימודים כוללת פרקים במכניקה, בחשמל ובמגנטיות, וכן נושאים במכניקה של גוף קשיח, בתורת הגלים ובפיזיקה מודרנית.

במהלך הלימודים מבצעים ניסויים במעבדה והדמיות במעבדת המחשבים והשיעורים הפרונטליים מלווים בהדגמות.

ללימודי הפיזיקה במכינה לא נדרש ידע מוקדם בפיזיקה. בהתאם לצורך, נלמדים גם פרקים במתמטיקה, כגון: טריגונומטריה, גרפים ופונקציות.

לימודי הפיזיקה מעניקים הכנה מתאימה לכל החוגים המלמדים פיזיקה כמקצוע חובה בשנה א'. בחלק מהחוגים באוניברסיטה העברית מוענק פטור מלימודי פיזיקה בשנה א', לאלה שסיימו את לימודי הפיזיקה במכינה ברמה המוגברת בציון של 85 ומעלה (יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).

מסלול מדעי הטבע והחיים

למי מיועד המסלול

המסלול מיועד לסטודנטים המבקשים ללמוד בפקולטות למדעי המחשב והנדסת מחשבים, מדעי הטבע, חקלאות המזון ואיכות הסביבה,  רפואת שיניים, רוקחות, סיעוד, מדעים ביו-רפואיים וריפוי בעיסוק. 

מסיימי מסלול זה יוכלו ללמוד בכל התחומים באוניברסיטה, בנוסף לפקולטות הניסוייות, אם יעמדו בתנאי הקבלה.

תנאי קבלה למסלול

 • בגרות מלאה או מינימום 7 יח"ל מלאות בבגרות בציון עובר + פסיכומטרי 500 : כמותי - 91, אנגלית - 70, מילולי 75.
 • ציון מינימום 105 במבחן יע"ל - למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית.
 • לבעלי בגרות מלאה בלבד - ניתן להתקבל על בסיס מבחן מימד +  אמיר/אמירם של המרכז הארצי - לקביעת רמת אנגלית 

תוכנית הלימודים – מסלול מדעי הטבע והחיים

מקצועות חובה

מיומנויות הכתיבה האקדמית                                           4         ש"ש (שעות שבועיות)

אנגלית - ניתן להגיע לרמת פטור                              10- 2         ש"ש  

מתמטיקה                                                              10-14         ש"ש

קורס בחירה                                                         14 - 12       ש"ש

יש לבחור קורס בחירה אחד מתוך האפשרויות הבאות:

פיזיקה                                                                      4  או 5 יח"ל

כימיה                                                                        4  או 5 יח"ל

ביולוגיה                                                                   4  או 5 יח"ל

מדעי המחשב                                                             5     יח"ל  

  השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של התלמיד ועל פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים.

 

בונוסים - ללומדים ברמות המוגברות - ינתן בונוס  - במקרה זה ציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.

 

 

 

 

תיאור קורסי הבחירה במסלול מדעי הטבע והחיים

פיזיקה

תכנית הלימודים כוללת פרקים במכניקה, בחשמל ובמגנטיות, וכן נושאים במכניקה של גוף קשיח, בתורת הגלים ובפיזיקה מודרנית.

במהלך הלימודים מבצעים ניסויים במעבדה והדמיות במעבדת המחשבים והשיעורים הפרונטליים מלווים בהדגמות.

ללימודי הפיזיקה במכינה לא נדרש ידע מוקדם בפיזיקה. בהתאם לצורך, נלמדים גם פרקים במתמטיקה, כגון: טריגונומטריה, גרפים ופונקציות.

לימודי הפיזיקה מעניקים הכנה מתאימה לכל החוגים המלמדים פיזיקה כמקצוע חובה בשנה א'. בחלק מהחוגים באוניברסיטה העברית מוענק פטור מלימודי פיזיקה בשנה א' , לסטודנטים שסיימו את לימודי הפיזיקה במכינה,
ברמה המוגברת, בציון של 85 ומעלה (יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).

 

כימיה   

תכנית הלימודים הייחודית למכינה מורכבת מפרקי יסוד בכימיה כללית וכימיה אי-אורגנית הנלמדים באופן מעמיק במטרה להקנות דרכי חשיבה מדעית ומיומנויות כהכנה ללימודים אקדמיים.
בתוכנית נכללים פרקים ללימוד עצמי.

ההרצאות מלוות בניסויים הנערכים ע"י המורה ובמעבדות בהן מבצעים התלמידים עצמם ניסויים. נעשה שימוש רב באמצעי המחשה מגוונים.

תכנית הלימודים כוללת את הנושאים הבאים: מושגי יסוד, מבנה האטום ותכונות מחזוריות

סטויכיומטריה, תורת הגזים, קשר כימי, קישור במוצקים ונוזלים, תמיסות, תרכובות פחמן,
חמצון, חיזור, תרמוכימיה, שיווי משקל, חומצות ובסיסים.

כמו כן יילמדו כמה פרקי בחירה והרחבה נוספים מבין הנושאים הבאים:
אור וחומר, כימיה גרעינית, קינטיקה כימית, שיווי משקל יוני, תאים אלקטרוכימיים, תרמודינמיקה, כימיה אורגנית.

הקורס מומלץ לתלמידים המעוניינים ללמוד מקצועות רפואיים, רוקחות וכן מקצועות בתחום מדעי הטבע.

בחלק מהחוגים באוניברסיטה העברית מוענק פטור מלימודי כימיה כללית בשנה א', לאלה שסיימו את לימודי הכימיה במכינה ברמה המוגברת בציון של 85 ומעלה (יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).

ביולוגיה

תכנית הלימודים מכוונת להכרות ראשונית אך יסודית עם מושגים, שיטות מחקר ודרכי חשיבה של המדעים הביולוגיים.

הקורס עוסק בעיקר בביולוגיה של התא, אך גם בנושאים כלליים כמו אבולוציה, גנטיקה, מיקרוביולוגיה ואקולוגיה. הקורס כולל הרצאות, מעבדות וקריאת מאמרים. חלק ניכר מהשיעורים מוקדש לדיון בבעיות תיאורטיות וניסוייות. חומר המעבדה מדגים ומשלים את החומר הנלמד בהרצאות.

הקורס מיועד לתלמידים המתכוונים ללמוד ביולוגיה או מקצועות אחרים הקשורים למדעי החיים כמו רפואה, רוקחות, חקלאות, ביוטכנולוגיה, תזונה וכדומה.

מדעי המחשב

תוכנית הלימודים הייחודית למכינה כוללת שני פרקים:

 1. רעיונות יסוד במדעי המחשב - התלמידים יתנסו בתיכנות בשפה ייחודית למכינה (הדומה לשפת סף), תוך דיון ביקורתי בשאלת החישוביות ושימוש מושכל במשאבים.
 2. מבני נתונים ותכנות מונחה-עצמים – התלמידים יתנסו בתיכנות בשפה עילית (שפת Java) תוך פתרון יצירתי של בעיות.

 

השיעורים מתקיימים בכיתת המחשבים ומשולבים בעבודת תיכנות המתבצעת בדרך כלל בזוגות. אין צורך בידע קודם במחשבים ואין צורך להצטייד במחשב.

בוגר הקורס בציון של 60 לפחות יהיה פטור מקורס תיכנות בסיסי בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית.
(יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).

 

מסלול מצטיינים מדעי הטבע והחיים

למי מיועד המסלול

מסלול מוגבר המיועד לסטודנטים המבקשים ללמוד מקצועות מדעיים  ומשפר את סיכוי הקבלה לפקולטות בהם סף הקבלה גבוה במיוחד כגון: רפואה, רוקחות, ריפוי בעיסוק, מדעי הרפואה הבסיסיים, רפואת שיניים.מדעי המחשב, 

 

תנאי קבלה למסלול

 • בגרות מלאה או מינימום 7 יח"ל מלאות בבגרות בציון עובר + פסיכומטרי 620 : .כמותי -  115, אנגלית -  120, מילולי - 115
 • ציון מינימום 130 במבחן יע"ל - למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית.

 

תוכנית הלימודים – מסלול מצטיינים מדעי הטבע והחיים 

מקצועות חובה

מיומנויות הכתיבה האקדמית                                         2         ש"ש (שעות שבועיות)

אנגלית  - ניתן להגיע לרמת פטור                              2- 4         ש"ש   

מתמטיקה                                                             10-14       ש"ש  

 

 יש לבחור 2 קורסי בחירה מתוך הקורסים הבאים:

פיזיקה                                                                 12-14          ש"ש  -  מקביל ל - 5   יח"ל

כימיה                                                                   12-14         ש"ש  -  מקביל ל - 5   יח"ל

ביולוגיה                                                               12-14          ש"ש  -  מקביל ל - 5   יח"ל

מדעי המחשב                                                            14          ש"ש -  מקביל ל - 5   יח"ל

לא ניתן לצרף פיזיקה עם מדעי המחשב

בונוסים - ללומדים ברמות המוגברות ינתנו בונוסים. במקרה זה ציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.

תיאור קורסי הבחירה במסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר

פיזיקה

תכנית הלימודים כוללת פרקים במכניקה, בחשמל ובמגנטיות, וכן נושאים במכניקה של גוף קשיח, בתורת הגלים ובפיזיקה מודרנית.

במהלך הלימודים מבצעים ניסויים במעבדה והדמיות במעבדת המחשבים והשיעורים הפרונטליים מלווים בהדגמות.

ללימודי הפיזיקה במכינה לא נדרש ידע מוקדם בפיזיקה. בהתאם לצורך, נלמדים גם פרקים במתמטיקה, כגון: טריגונומטריה, גרפים ופונקציות.

לימודי הפיזיקה מעניקים הכנה מתאימה לכל החוגים המלמדים פיזיקה כמקצוע חובה בשנה א'. בחלק מהחוגים באוניברסיטה העברית מוענק פטור מלימודי פיזיקה בשנה א', לסטודנטים שסיימו את לימודי הפיזיקה במכינה,
ברמה המוגברת,  בציון של 85 ומעלה (יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).

 

כימיה   

תכנית הלימודים הייחודית למכינה מורכבת מפרקי יסוד בכימיה כללית וכימיה אי-אורגנית הנלמדים באופן מעמיק במטרה להקנות דרכי חשיבה מדעית ומיומנויות כהכנה ללימודים אקדמיים.
בתוכנית נכללים פרקים ללימוד עצמי.

ההרצאות מלוות בניסויים הנערכים ע"י המורה ובמעבדות בהן מבצעים התלמידים עצמם ניסויים. נעשה שימוש רב באמצעי המחשה מגוונים.

תכנית הלימודים כוללת את הנושאים הבאים: מושגי יסוד, מבנה האטום ותכונות מחזוריות

סטויכיומטריה, תורת הגזים, קשר כימי, קישור במוצקים ונוזלים, תמיסות, תרכובות פחמן,
חמצון, חיזור, תרמוכימיה, שיווי משקל, חומצות ובסיסים.

כמו כן יילמדו כמה פרקי בחירה והרחבה נוספים מבין הנושאים הבאים:
אור וחומר, כימיה גרעינית, קינטיקה כימית, שיווי משקל יוני, תאים אלקטרוכימיים, תרמודינמיקה, כימיה אורגנית.

הקורס מומלץ לתלמידים המעוניינים ללמוד מקצועות רפואיים, רוקחות וכן מקצועות בתחום מדעי הטבע.

בחלק מהחוגים באוניברסיטה העברית מוענק פטור מלימודי כימיה כללית בשנה א', לאלה שסיימו את לימודי הכימיה במכינה ברמה המוגברת בציון של 85 ומעלה (יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).

ביולוגיה

תכנית הלימודים מכוונת להכרות ראשונית אך יסודית עם מושגים, שיטות מחקר ודרכי חשיבה של המדעים הביולוגיים.

הקורס עוסק בעיקר בביולוגיה של התא, אך גם בנושאים כלליים כמו אבולוציה, גנטיקה, מיקרוביולוגיה ואקולוגיה. הקורס כולל הרצאות, מעבדות וקריאת מאמרים. חלק ניכר מהשיעורים מוקדש לדיון בבעיות תיאורטיות וניסוייות. חומר המעבדה מדגים ומשלים את החומר הנלמד בהרצאות.

הקורס מיועד לתלמידים המתכוונים ללמוד ביולוגיה או מקצועות אחרים הקשורים למדעי החיים כמו רפואה, רוקחות, חקלאות, ביוטכנולוגיה, תזונה וכדומה.

מדעי המחשב

תוכנית הלימודים הייחודית למכינה כוללת שני פרקים:

 1. רעיונות יסוד במדעי המחשב - התלמידים יתנסו בתיכנות בשפה ייחודית למכינה (הדומה לשפת סף), תוך דיון ביקורתי בשאלת החישוביות ושימוש מושכל במשאבים.
 2. מבני נתונים ותכנות מונחה-עצמים – התלמידים יתנסו בתיכנות בשפה עילית (שפת Java) תוך פתרון יצירתי של בעיות.

 

השיעורים מתקיימים בכיתת המחשבים ומשולבים בעבודת תיכנות המתבצעת בדרך כלל בזוגות. אין צורך בידע קודם במחשבים ואין צורך להצטייד במחשב.

בוגר הקורס בציון של 60 לפחות יהיה פטור מקורס תיכנות בסיסי בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית.
(יש להתעדכן בפקולטה למדעי הטבע).