סינון לפי

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

מר צבי גרגורי קרסיק

פיזיקה
kgarik@gmail.com