מלגות ותמיכה אקדמית

מלגות

מלגות במימון של משרד הביטחון*

מועמדים לאחר שירות צבאי או שירות לאומי, המוגדרים כחיילים משוחררים, רשאים להגיש בקשה לקבלת מלגת שכר לימוד ומלגת מחיה ללימודים במכינה, במימון של משרד הביטחון.

הגדרת חייל משוחרר- בתאריך ההרשמה למכינה על המועמד להיות משוחרר משירות החובה לא יותר מחמש שנים. מועמדים ששירתו בצבא בשירות קבע- יתייחסו לתאריך השחרור משירות חובה. חיילים בודדים ומשרתי מילואים פעילים (בהתאם למספר ימי המילואים ששירתו)- ההטבה מוזנת במערכות הקרן לחיילים משוחררים, ל- 10 שנים. חיילי מילואים המשוחררים יותר מחמש שנים (משירות החובה) יפנו לאגף והקרן לחיילים משוחררים כדי לבדוק עד מתי הם זכאים להטבה.

מועמדים ששירתו כלוחמים וקיבלו תעודת לוחם (זהב בלבד) מצה"ל- יהיו זכאים לפטור מלא משכר לימוד במכינה, זאת בהצגת תעודת לוחם (זהב בלבד) ותעודת שחרור/הערכה מצה"ל. בקשות למלגת מחיה יבחנו על סמך מצב סוציו-אקונומי של ההורים או של בן/בת הזוג כמפורט בהמשך.

חיילים משוחררים שאינם זכאים לתעודת זהב- בקשות למלגת שכר לימוד ו/או דמי קיום יבחנו על סמך מצב סוציו-אקונומי של ההורים או של בן/בת הזוג כמפורט להלן: 

הסבר לבחינת מצב סוציו-אקונומי: אם המועמד רווק או נשוי ללא ילדים הבקשה תיבחן על סמך מצב סוציו-אקונומי של ההורים. אם המועמד נשוי + ילד/ה אחד/ת לפחות, הבקשה תיבחן על סמך ההכנסות של בן/בת הזוג. בקשות למלגות על בסיס מצב סוציו- אקונומי ילוו בהמצאת מסמכים כנדרש בטופס הבקשה

תלמידים השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות זכאים למלגת שכר לימוד ולמלגת מחיה ממשרד הביטחון באופן אוטומטי בהצגת מסמכים רלוונטיים: חרדים, יוצאי אתיופיה, חיילים בודדים דרוזים ששירתו בצה"ל, מוסלמים/נוצרים/צ'רקסים, בדואים, עולים חדשים (עד 7 שנים בארץ).  

מלגות במימון של ות"ת*

מועמדים שאינם חיילים משוחררים וכן מועמדים שהם חיילים משוחררים מעל 5 שנים,  יהיו רשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד בלבד (ולא למלגת מחיה).

המלגה ניתנת על ידי המועצה להשכלה גבוהה. הזכאות למלגה נקבעת על סמך מצב סוציו-אקונומי של ההורים ותלויה בהגשת מסמכים רלוונטיים, שיבדקו בוועדה פנימית. אם המועמד נשוי + ילד/ה אחד/ת לפחות, הבקשה לסיוע תיבחן על סמך ההכנסות של בן/בת הזוג.

לתשומת ליבכם:

* הזכאות למלגה נקבעת על פי קריטריונים של משרד הביטחון או המועצה להשכלה גבוהה ואינה נתונה לשיקול דעתה של המכינה

* מלגת שכר הלימוד אינה כוללת את התשלומים הנלווים לאוניברסיטה (דמי אבטחה, דמי רווחה, דמי אגודת הסטודנטים)

* את הבקשה למלגה יש להגיש באתר ההרשמה למכינה האוניברסיטאית, בו ניתן למצוא את טופס ההסבר להגשת המלגה וטופס הבקשה למלגה.

מלגות מכספי תרומות

לרשות המכינה עומדים מספר מקורות מימון בעבור תלמידיה, העונים על קריטריונים של נזקקות בגין מצב סוציו- אקונומי. ישנן מלגות בעלות קריטריונים נוספים לזכאות כגון מסלול לימודים,  בוגרי שירות צבאי, ועוד. הזכאות למלגה נקבעת על ידי המכינה, בהתאם לקריטריונים שהוחלטו על ידי התורמים, ועל סמך מצב סוציו-אקונומי והישגים בלימודי המכינה. מרבית המלגות מחולקות במהלך סמסטר ב'.

במסגרת הדיון במלגות מכספי תרומות, יידונו תלמידים אשר הגישו בקשה לאחת מהמלגות לעיל, או שפנו באופן מיוחד עקב אירוע בלתי צפוי, או נסיבות משפחתיות, רפואיות ואחרות אשר השתנו בעת הלימודים במכינה ואשר גרמו לאובדן הכנסה או לקושי כלכלי משמעותי.

המעוניינים בפרטים נוספים על המלגות המצוינות לעיל יפנו ליורטל מזרחי, רכזת לענייני תלמידים במכינה האוניברסיטאית בכתובת המייל yortalb@savion.huji.ac.il

חובת נוכחות
על פי כללים של המשרדים הנ"ל, חלה חובת נוכחות מלאה בשיעורים (היעדרות מוצדקת – אשפוז או מילואים, של עד 20%). אי עמידה בחובת הנוכחות והיעדרויות בלתי מוצדקות יובילו להפסקת הסיוע באופן מיידי. במקרה זה הסטודנט יידרש לשלם את שכר הלימוד. הסטודנט יחתום על טופס התחייבות למילוי הוראה זו.

תמיכה אקדמית

תמיכה אקדמית לאוכלוסיות מיוחדות- בני החברה הערבית, בוגרי חינוך חרדי, יוצאי אתיופיה

המועצה להשכלה גבוהה באמצעות ות"ת, תעניק מעטפת לאוכלוסיות ייחודיות, שמטרתה צמצום שיעורי הנשירה באמצעות סיוע העונה על מגוון חסכמים רחב, כאשר המרכזי שבהם הינו סיוע אקדמי.

  • בוגרי החינוך החרדי יהיו זכאים בין השאר לשיעורי עזר/תגבורים/חונכות אישית, סיוע פסיכולוגי אישי/קבוצתי, אבחון לקויות למידה
  • בני החברה הערבית יהיו זכאים בין השאר לתגבור שפתי, שיעורי עזר, ייעוץ אישי
  • יוצאי אתיופיה יהיו זכאים בין השאר לתמיכה ותגבור אקדמי/שיעורי עזר, השתתפות במימון קורס פסיכומטרי או מבחני קבלה אחרים לאקדמיה, אבחון לקויות למידה

בנוסף, מציעה המכינה לכלל הסטודנטים, שיעורי תגבור קבוצתיים מדי שבוע במתמטיקה ובמגוון מקצועות הבחירה.

 

תמיכה אקדמית לראויים לסיוע

סטודנטים המוגדרים כ"ראויים לסיוע" עפ"י מבחני הכנסה, ואשר זקוקים לשיעורי עזר, יוכלו לפנות בבקשה לרכזת המקצוע הרלוונטית.

המכינה תעשה את מירב המאמצים להיענות לבקשה ולסייע בשיעורי עזר על חשבון כספי תרומות, או על חשבון שעות חונכות אקדמית מטעם מעורבות חברתית.

 

תמיכה אקדמית למשרתי מילואים

סטודנט המקבל צו מילואים יפנה למזכירות תלמידים במכינה על מנת לקבל טופס בקשה לקיצור ודחיית שירות מילואים. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר משבוע מיום קבלת הצו, ולא יאוחר מ- 45 יום לפני תאריך ההתייצבות. ניתן להגיש בקשת דחייה רק בגין צו קריאה ל- 6 ימי מילואים ומעלה.
תשובות לבקשות בטלפון 03-6553655 או 6535* או במייל moked_miluim@mail.idf.il .

בנוסף, ניתן לפנות לרכזת לענייני תלמידים במכינה על מנת לקבל מכתב ליחידה, שיכלול הסבר על אופן הלימודים במכינה ועל תקופת שירות המילואים, המותרת בחוק לתלמידי מכינה (12 ימים כולל סופי שבוע).

סטודנט ששירת במילואים מעל ל-5 ימים ברצף בסמסטר, יוכל לפנות למזכירות תלמידים ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר. המכינה תעשה את מירב המאמצים על מנת להיענות בחיוב לכל בקשה שמגיעה, בכפוף למספר השעות מהן הסטודנט נעדר והאפשרות לגיוס חונך מתאים.

 

 

 

מדור סיוע

ניתן להגיש בקשה להלוואות – לכל הסטודנטים, צמודות למדד ללא ריבית ובתנאי החזר נוחים. פרטים נוספים ניתן לקבל באתר דיקנט הסטודנטים.

תלמידי המכינה אינם זכאים למלגות ממדור סיוע. סטודנטים בעלי צורך בסיוע על בסיס סוציו- אקונומי מתבקשים לפנות לרכזת לענייני תלמידים במכינה- גב' יורטל מזרחי.

מדור סיוע