מלגות ותמיכה אקדמית

מלגות

מלגות במימון של משרד הביטחון:

מועמדים לאחר שירות צבאי או שירות לאומי רשאים להגיש מסמכים לקבלת מלגת שכ"ל ומלגת מחיה ללימודים במכינה, במימון של משרד הביטחון.

הגדרת חייל משוחרר-עד חמש שנים מיום השחרור ועד לתאריך פתיחת שנת הלימודים במכינה.

לוחמים עם תעודת זהב בלבד ששירתו לפחות מחצית משירותם כלוחמים יהיו זכאים לפטור משכ"ל מלא במכינה, זאת בהצגת תעודת לוחם (זהב) ותעודת שחרור/הערכה מהצבא.
 

מלגות במימון של ות"ת:

מועמדים הפטורים משירות צבאי מגיל 19 יהיו רשאים להגיש בקשה למלגת שכ"ל בלבד(ולא מלגת מחיה). המלגה ניתנת על סמך מצב סוציו-אקונומי וכן בהגשת מסמכים רלוונטיים, המסמכים יבדקו בוועדה פנימית.

*יש לקחת בחשבון שההחלטות הן באחריות גורמים חיצוניים-משרד הביטחון וות"ת ואינן באחריות המכינה.

 

מלגות מכספי תרומות:

לרשות המכינה עומדים מספר מקורות מימון נוספים בעבור תלמידיה, העונים על קריטריונים של נזקקות בגין מצב סוציו- אקונומי. פרטים מלאים יימסרו בתחילת שנה"ל.

 

טפסים
טפסים לבקשת מלגה מגורמים אלו נמסרים לסטודנטים בעת ההרשמה למכינה. את הטפסים והבקשות יש להחזיר למכינה תוך שבועיים מיום קבלתם, לרכזת לענייני תלמידים.

 

חובת נוכחות
על פי כללים של המשרדים הנ"ל, חלה חובת נוכחות מלאה בשיעורים. היעדרויות סטודנט שמקבל מלגה, ונעדר משיעורים ללא הצדקה, (הצדקה משמעותה אשפוז או מילואים), תופסק לו המלגה שכ"ל ו/או מלגת הקיום, לאלתר. במקרה זה הסטודנט יידרש לשלם את שכר הלימוד. הסטודנט יחתום על טופס התחייבות למילוי הוראה זו.

מלגה לקורס הכנה לפסיכומטרי

סטודנטים שיבחרו ללמוד במכינה בקורס הכנה למבחן הפסיכומטרי, יקבלו מהקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, מלגת לימודים, בהתאם לאחוז המלגה שנקבעה בוועדת מלגות במכינה. גובה המלגה נקבע ע"י הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים. יכולים לחול שינויים בהחלטת הקרן והיחידה לחיילים משוחררים - יש להתעדכן במזכירות המכינה.

תכנית יואל ליוצאי אתיופיה

תוכנית יואל לאקדמיה איכותית פועלת לסייע לצעירים יוצאי אתיופיה להגיע ללימודים אקדמיים איכותיים ולתעסוקה הולמת. התכנית הוקמה ומופעלת על ידי עמותת "חיבורים חינוך בונה חברה." התכנית מיועדת לסטודנטים במכינה בעלי נתוני פתיחה טובים, שאיפות אקדמיות גבוהות ויכולת השקעה אינטנסיבית לאורך כל הלימודים.

למידע נוסף: http://www.chiburim.org.il רוני מוהר- 052-2649021

שירות מילואים

סטודנט המקבל צו מילואים יפנה למזכירות תלמידים במכינה על מנת לקבל טופס בקשה לקיצור ודחיית שירות מילואים. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר משבוע מיום קבלת הצו, ולא יאוחר מ- 45 יום לפני תאריך ההתייצבות. ניתן להגיש בקשת דחייה רק בגין צו קריאה ל- 6 ימי מילואים ומעלה.
תשובות לבקשות בטלפון 03-6553655 או 6535* או במייל moked_miluim@mail.idf.il

מדור סיוע

האוניברסיטה מעניקה סיוע רחב לנזקקים למלגות. מלגות סיוע לסטודנטים בתואר ראשון, שני ותעודה, לפי מצב כלכלי והישגים לימודיים. הלוואות – לכל הסטודנטים, צמודות למדד ללא ריבית ובתנאי החזר נוחים. פרטים נוספים ניתן לקבל באתר דיקנט הסטודנטי, בדוא"ל: milgot@savion.cc.huji.ac.il או בטל': 02-5882881

 

מדור סיוע