מסלול מדעי רוח וחברה

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

למי מיועד המסלול

המסלול מיועד לסטודנטים העתידים ללמוד בפקולטות מדעי הרוח, מדעי החברה, בית ספר לחינוך, בית ספר לעבודה סוציאלית, מינהל עסקים, חשבונאות, משפטים, סיעוד, ריפוי בעיסוק, וכן בחוגי הפקולטה לחקלאות כגון:  כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות.
תוכנית זו מתאימה גם למקצועות אחרים ולכן מומלץ להגיע ליעוץ אישי חינם.

תנאי קבלה למסלול

  • 12 שנות לימוד (מועמד בעל פחות מ- 12 שנ"ל מתבקש לפנות ליועצת)
  • ציוני בגרות: מינימום 7 יח"ל מלאות בציון עובר
  • פסיכומטרי: מינימום 420 (כמותי 70, אנגלית 55, מילולי 75)
  • נבחנים בשפה בשפה שאינה עברית: ציון מינימום 105 במבחן יע”ל.

תוכנית הלימודים

מקצועות חובה
כתיבה אקדמית: 6 ש"ש (שעות שבועיות)
אנגלית: 4-12  ש"ש 
מתמטיקה: 10-12 ש"ש

יש לבחור אחד מבין האשכולות הבאים (10 ש"ש):
  1. עיונים בתרבות המערב כבסיס לחשיבה ולמחקר היסטוריים
  2. סביבה וחברה: מדעי המקום (גיאוגרפיה, סביבה ומה שביניהן) וארכיאולוגיה
  3. כלכלה ושיטות מחקר
בנוסף, נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת על נושא לבחירתם (לאחר אישור).

* השיבוץ לרמות הלימוד נקבע על פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים. לשיבוץ במתמטיקה יילקח בחשבון גם רקע קודם.

* בונוסים - ללומדים ברמות המוגברות ינתן בונוס וציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.

תכנית הלימודים עשויה להשתנות והמידע יתעדכן באתר

 

רוח וחברה