מסלול מדעי רוח וחברה

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

למי מיועד המסלול

המסלול מיועד לסטודנטים העתידים ללמוד בפקולטות מדעי הרוח, מדעי החברה, בית ספר לחינוך, בית ספר לעבודה סוציאלית, מינהל עסקים, חשבונאות, משפטים, סיעוד, ריפוי בעיסוק, וכן בחוגי הפקולטה לחקלאות כגון:  כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות.
תוכנית זו מתאימה גם למקצועות אחרים ולכן מומלץ להגיע ליעוץ אישי חינם.

תנאי קבלה למסלול

ציוני בגרות: מינימום 7 יח"ל מלאות בציון עובר
פסכומטרי: מינימום 420 (כמותי 70, אנגלית 70, מילולי 75)
• לנבחנים בשפה בשפה שאינה עברית: ציון מינימום 105 במבחן יע”ל.

תוכנית הלימודים

מקצועות חובה
מיומנויות הכתיבה האקדמית: 6 ש"ש (שעות שבועיות)
אנגלית: 4-12  ש"ש 
מתמטיקה: 10-12 ש"ש
שיטות מחקר: 2 ש"ש


יש לבחור קורס בחירה אחד (10 ש"ש) מתוך הקורסים הבאים: חשיבה היסטורית, תרבות המערב או מדעי המקום: גיאוגרפיה וסביבה ומה שביניהם או כלכלה, סטטיסטיקה ושיטות מחקר.
בנוסף, נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת על נושא לבחירתם (לאחר אישור).

* השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של התלמיד ועל פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים.

* בונוסים - ללומדים ברמות המוגברות ינתן בונוס וציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.

 

רוח וחברה