ייעוץ והרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג תיפתח בחודש מרץ 2022

הרשמה

  • על מנת להתאים את תוכנית הלימודים האופטימלית לכישורים, לרצון וליכולת שלך אנו ממליצים מאד ליצור קודם להרשמה קשר עם אחת מיועצות המכינה במייל:
    שרון אבני-ליברטי או קרן רז. נא להשאיר במייל פרטי קשר (שם מלא וטלפון).
  • אנו ממליצים לבצע את הרישום ממחשב ולא באמצעות טלפון חכם.
  • טרם ביצוע הרישום עליכם להצטייד במסמך זכאות לבגרות מלאה או חלקית, שכן בלעדיו לא ניתן לסיים את ההרשמה.
  • מועמדים לתכנית קדם-מכינה מתבקשים ליצור קשר עם היועצת קרן רז על מנת לקבל הכוונה וייעוץ עוד לפני ביצוע הרישום. פתיחת תכנית קדם-מכינה לחסרי בגרות מותנית במספר נרשמים מינימלי. אל דאגה - כל מועמד אשר יירשם וישלם דמי רישום יהיה זכאי להחזר מלא, היה וחלילה התכנית לא תיפתח.

תהליך ההרשמה

  • הודעות קבלה ודחייה נשלחות מיד לאחר שהתקבלו הנתונים המלאים לקבלה או לדחייה של הסטודנט. מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה, מקבלים הודעה על כך למייל. בהודעה מפורטים תהליכי הקליטה במכינה ובמעונות.
  • שינויים בבקשת הקבלה: על המועמד להודיע באופן מיידי במייל ליועצת שרון אבני-ליברטי או קרן רז על כל שינוי שחל בנתונים האישיים (שינוי שם, כתובת וכו׳).
  • ערעורים: מועמדים אשר נרשמו למכינה ונדחו, רשאים להגיש ערעור אם יש להם נתונים חשובים נוספים הנוגעים לענייני הקבלה, אשר לא נלקחו בחשבון במהלך הטיפול הרגיל בבקשתם. את הערעור יש להגיש באמצעות הטופס: בקשה לוועדת חריגים מכינה אוניברסיטאית
  • רישום וקליטה: הרישום והקליטה נערכים לפי הפירוט שבהודעת הקבלה. מועמד נחשב סטודנט רק אם קיבל הודעה שהתקבל למכינה ולאחר שקיבל כרטיס סטודנט מהיחידה לחשבונות סטודנטים של האוניברסיטה העברית.

 

לטופס הרישום המקוון למכינה
הקליקו כאן

רישום

 

 

כנס משתחריים