ייעוץ והרשמה

ייעוץ למועמדים ולתלמידים

ההרשמה לשנת הלימודים מתחילה בראשית חודש מרץ ונמשכת עד לתחילת שנת הלימודים.
מומלץ להפגש עם יועצות המכינה לפני ההרשמה.

ליעוץ חינם ו/או הרשמה ניתן לתאם ישירות עם היועצות יונה פאוקר ושרון אבני  בטלפון 02-5882441 או 02-5882449.
החל מחודש מרץ ועד לתחילת שנה"ל מתקיים בנוסף גם יעוץ ללא קביעת תור בימים שני ורביעי בשעות 14:00-09:00.
היעוץ מתקיים בירושלים, בקמפוס הר הצופים, בבניין 67 (בובר-רוסו). מומלץ להגיע דרך שער מספר 1 של קמפוס הר הצופים.
אם תתבקשו - יש להציג לשומר תעודה מזהה ולמסור כי הגעתם למכינה האוניברסיטאית ליועצת שרון או יונה.

תהליך ההרשמה

1. הודעות קבלה ודחייה נשלחות מיד לאחר שהתקבלו הנתונים המלאים לקבלה או לדחייה של הסטודנט. מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה, מקבלים הודעה על כך לביתם. בהודעה מפורטים תהליכי הקליטה במכינה ובמעונות.

2. שינויים בבקשת הקבלה: על המועמד להגיע באופן מיידי למזכירות תלמידים במכינה ולהודיע על כל שינוי שחל בנתוניו האישיים (שינוי שם, כתובת וכו׳)

3. ערעורים: מועמדים שנדחו רשאים להגיש ערעור אם יש להם נתונים חשובים נוספים הנוגעים לענייני הקבלה, אשר לא נלקחו בחשבון במהלך הטיפול הרגיל בבקשתם. מועמד המבקש לערער על אי-קבלתו יפנה במכתב מנומק להנהלת המכינה.

4. רישום וקליטה: הרישום והקליטה נערכים לפי הפירוט שבהודעת הקבלה. מועמד נחשב סטודנט רק אם קיבל הודעה שהתקבל למכינה ולאחר שקיבל כרטיס סטודנט מהיחידה לחשבונות סטודנטים של האוניברסיטה העברית.

 

הרשמה למכינה

ההרשמה המקוונת למכינה תיפתח בתחילת מרץ 2020.

 

כנס משתחריים