מסלול מדעי רוח וחברה מוגבר

למי מיועד המסלול

מסלול מוגבר, מיועד לסטודנטים העתידים ללמוד בחוגים בעלי דרישות קבלה גבוהות כגון: פסיכולוגיה, משפטים, פכ"מ, ומדעי הקוגניציה. כמו כן המסלול מאפשר קבלה לחוגים שנמנו במסלול מדעי החברה והרוח.
תוכנית זו מתאימה גם למקצועות אחרים ולכן מומלץ להגיע ליעוץ אישי חינם.

תנאי קבלה למסלול

  • 12 שנות לימוד (מועמד בעל פחות מ- 12 שנ"ל מתבקש לפנות ליועצת)
  • ציוני בגרות: מינימום 7 יח"ל מלאות בציון עובר
  • פסיכומטרי: מינימום 600 (כמותי 70, אנגלית 100, מילולי 115)
  • נבחנים בשפה בשפה שאינה עברית: ציון מינימום 110 במבחן יע”ל.

תוכנית הלימודים

מקצועות חובה
מיומנויות הכתיבה האקדמית: 6 ש"ש (שעות שבועיות)
אנגלית: 4-6 ש"ש  
מתמטיקה: 10-12 ש"ש
משפטים ופסיכולוגיה: 8 ש"ש
 
יש לבחור קורס בחירה אחד (10 ש"ש) מתוך הקורסים הבאים: חשיבה היסטורית ותרבות המערב או מדעי המקום: גיאוגרפיה, סביבה ומה שביניהם או כלכלה ושיטות מחקר.
בנוסף, נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת על נושא לבחירתם (לאחר אישור).
 
* השיבוץ לרמות הלימוד נקבע על פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים. לשיבוץ במתמטיקה יילקח בחשבון גם רקע קודם.
 
רוח וחברה מוגבר