מסלול מדעי רוח וחברה מוגבר

למי מיועד המסלול

מסלול מוגבר, מיועד לסטודנטים העתידים ללמוד בחוגים בעלי דרישות קבלה גבוהות כגון: פסיכולוגיה, משפטים, פכ"מ, ומדעי הקוגניציה. כמו כן המסלול מאפשר קבלה לחוגים שנמנו במסלול מדעי החברה והרוח.
תוכנית זו מתאימה גם למקצועות אחרים ולכן מומלץ להגיע ליעוץ אישי חינם.

תנאי קבלה למסלול

ציוני בגרות: מינימום 7 יח"ל מלאות בציון עובר.
פסכומטרי: מינימום 600 (כמותי 80, אנגלית 120, מילולי 115).
• לנבחנים בשפה שאינה עברית: ציון מינימום 140 במבחן יע”ל.

תוכנית הלימודים

מקצועות חובה
מיומנויות הכתיבה האקדמית: 6 ש"ש (שעות שבועיות)
אנגלית: 4  ש"ש  
מתמטיקה: 10-12 ש"ש
שיטות מחקר: 2 ש"ש
משפטים ופסיכולוגיה: 8 ש"ש
 
יש לבחור קורס בחירה אחד (10 ש"ש) מתוך הקורסים הבאים:
מדעי החברה (מדעי המקום: גיאוגרפיה וסביבה ומה שביניהם) או מדעי הרוח (חשיבה היסטורית, תרבות המערב) או כלכלה וסטטיסטיקה.
במסגרת קורס הבחירה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה עצמית מודרכת (6 יח' בתעודה) .
 
* השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של התלמיד ועל פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים.
 
רוח וחברה מוגבר