מידע כללי

מסלולי הלימודים במכינה

במכינה, קיימים שישה מסלולי לימוד, המכינים את הסטודנטים לתחומי הלימוד השונים באוניברסיטה. משך הלימודים במכינה הינו 9 חודשים (פתיחה 10.10.2021). ללומדים בקדם מכינה מתווספים כשלושה חודשים. הלימודים מתקיימים חמישה ימים בשבוע ומתפרסים על כל שעות היום והערב. הלימודים מתנהלים בצורה של שעורים, תרגילים, מעבדות ופגישות חונכות.
לא ניתן להירשם לקורס או לקורסים בודדים, אלא רק לתוכנית המלאה.
קבלה לשנת מכינה חוזרת, הכוללת תוכנית לימודים מלאה, הינה חריגה ביותר ותידון בוועדת חריגים של המכינה ואינה מובטחת.


המסלולים הקיימים במכינה:
א. קדם מכינה
ב. מסלול מדעי הרוח והחברה
ג. מסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר
ד. מסלול מדעים מדויקים והנדסה
ה. מסלול מדעי הטבע והחיים
ו. מסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר

סדרי הוראה

הלימודים מתנהלים במסגרת של שיעורים, תרגילים, מעבדות ובפגישות חונכות. הסטודנט מקבל הדרכה בכתיבת תרגילים ועבודות במתכונת הנדרשת באוניברסיטה.
במקצועות: מיומנויות הכתיבה האקדמית, מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, כימיה, וביולוגיה הלימודים מתקיימים לפי רמות.

הסטודנטים משובצים ללימודים בהתאם לרמת הידיעות הנקבעת בבחינה הפסיכומטרית, עפ"י ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים ועל פי רמת הידע ההתחלתי. על התלמידים לעמוד בכל מקצוע בבחינות ובמשימות לימודיות אחרות, ככל הנדרש, במשך תקופת הלימודים. עם תום הלימודים נערכות בחינות גמר בכל המקצועות שנלמדו.

הסטודנטים חייבים להשתתף בכל שיעור ולהגיע אליו בדייקנות. יש להביא למזכירות התלמידים של המכינה אישורים מתאימים על היעדרות בגין שירות מילואים או מפאת מחלה. סטודנט/ית, המסיים כחוק את לימודיו במכינה, זכאי/ת לתעודת גמר של המכינה.
ציוני הגמר משקפים את הישגי הסטודנטים במטלות שהוגשו במהלך השנה, בבחינות הכיתתיות, בבחינות הביניים
ובבחינות הגמר.

 

books