מידע כללי

מסלולי הלימודים במכינה

במכינה, קיימים שישה מסלולי לימוד, המכינים את הסטודנטים לתחומי הלימוד השונים באוניברסיטה. משך הלימודים במכינה הינו 9 חודשים (פתיחה 27.10.19). ללומדים בקדם מכינה מתווספים כשלושה חודשים (מתחילים 16.6.19). הלימודים מתקיימים חמישה ימים בשבוע ומתפרסים על כל שעות היום והערב. הלימודים מתנהלים בצורה של שעורים, תרגילים, מעבדות ופגישות חונכות.
המסלולים הקיימים במכינה:

א. קדם מכינה
ב. מסלול מדעי הרוח והחברה
ג. מסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר
ד. מסלול מדעים מדויקים והנדסה
ה. מסלול מדעי הטבע והחיים
ו. מסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר

סדרי הוראה

הלימודים מתנהלים בצורה של שיעורים, תרגילים, מעבדות ובפגישות חונכות. הסטודנט מקבל הדרכה בכתיבה תרגילים ועבודות במתכונת הנדרשת באוניברסיטה.
המקצועות: מיומנויות הכתיבה האקדמית, מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, כימיה, וביולוגיה הלימודים מתקיימים לפי רמות.

הסטודנט משובץ ללימודים בהתאם לרמת ידיעותיו הנקבעת בבחינה הפסיכומטרית, עפ"י ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים ועל פי רמת הידע ההתחלתי של הסטודנט. על הסטודנט לעמוד בכל מקצוע בבחינות ובמשימות לימודיות אחרות, ככל הנדרש, במשך תקופת הלימודים. עם תום הלימודים נערכות בחינות גמר בכל המקצועות שנלמדו.

הסטודנטים חייבים להשתתף בכל שיעור ולהגיע אליו בדייקנות. יש להביא אישורים מתאימים על היעדרות בגין שירות מילואים או מפאת מחלה, מזכירות במכינה. סטודנט, המסיים כחוק את לימודיו במכינה, זכאי לתעודת גמר של המכינה.
ציוני הגמר משקפים את הישגי הסטודנט בבחינות הביניים, בבחינות כיתתיות, בעבודות ומטלות שהגיש במשך השנה ובבחינות הגמר.

 

books