מסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר

למי מיועד המסלול

מסלול מוגבר המיועד לסטודנטים המבקשים ללמוד מקצועות מדעיים ורפואיים ומשפר את סיכוי הקבלה למקצועות בהם סף הקבלה גבוה במיוחד כגון: רפואה ותוכניות מצוינות כמו אמירים-טבע.
תוכנית זו מתאימה גם למקצועות אחרים ולכן מומלץ להגיע ליעוץ אישי חינם.

תנאי קבלה למסלול

• בגרות מלאה
פסיכומטרי: מינימום 620 (כמותי 115, אנגלית 120, מילולי 115)
• לנבחנים בשפה בשפה שאינה עברית: ציון מינימום 130במבחן יע”ל.

תוכנית הלימודים

מקצועות חובה
מיומנויות הכתיבה האקדמית: 2 ש"ש (שעות שבועיות)
אנגלית: 2-4  ש"ש
מתמטיקה: 10-14 ש"ש  
 
יש לבחור 2 קורסי בחירה מתוך הקורסים הבאים:
פיזיקה  12-14 ש"ש (5 יח"ל)
כימיה 12-14 ש"ש (5 יח"ל)
ביולוגיה 12-14 ש"ש (5 יח"ל)
מדעי המחשב 14 ש"ש (5 יח"ל), לא ניתן לצרף פיזיקה עם מדעי המחשב
 
* בונוסים - ללומדים ברמות המוגברות ינתנו בונוסים וציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.
 
טבע מוגבר