מסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר

למי מיועד המסלול

מסלול מוגבר המיועד לסטודנטים המבקשים ללמוד מקצועות מדעיים ורפואיים ומשפר את סיכוי הקבלה למקצועות בהם סף הקבלה גבוה במיוחד כגון: רפואה ותוכניות מצוינות כמו אמירים-טבע.
תוכנית זו מתאימה גם למקצועות אחרים ולכן מומלץ להגיע ליעוץ אישי חינם.

תנאי קבלה למסלול

  • ציוני בגרות: מינימום 7 יח"ל מלאות בציון עובר.
  • פסיכומטרי: מינימום 620 (כמותי 115, אנגלית 120, מילולי 115).
  • לנבחנים בשפה בשפה שאינה עברית: ציון מינימום 130 במבחן יע”ל.

תוכנית הלימודים

מקצועות חובה
מיומנויות הכתיבה האקדמית: 4 ש"ש (שעות שבועיות)
אנגלית: 4 ש"ש  
מתמטיקה:  10-14 ש"ש
 
יש לבחור שני קורסי בחירה מתוך הרשימה הבאה:
כימיה , ביולוגיה, פיזיקה או מדעי המחשב (14-16 ש"ש, 5 יח"ל).
* השילובים המותרים בין מקצועות הבחירה יפורסמו לפני פתיחת שנת הלימודים
* השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של התלמיד ועל פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים.
 
* בונוסים - ללומדים ברמות המוגברות ינתן בונוס וציון הגמר המשוקלל יכול לעבור את ה- 100.
* השיבוץ לרמות הלימוד נקבע ע"י רכזי המקצועות על פי הידע ההתחלתי של התלמיד ועל פי ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים.
* כדאי לדעת כי המכינה שלנו היא היא היחידה בארץ המציעה כמקצוע בחירה כימיה, ביולוגיה ומדעי המחשב!
 
טבע מוגבר