חזרה על לימודים במכינה

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

חזרה על לימודים במכינה

 • חזרה על שנת מכינה מלאה – דורשת אישור ותשלום. תלמידים שחוזרים על המכינה יחויבו לעמוד בכל הדרישות. ניתן לחזור על הלימודים רק במהלך שנתיים מסיום המכינה.
   
 • חזרה רק על בחינה בלבד בשנה העוקבתלא נאפשר חזרה על בחינה בלבד (המהווים מועד ג' או ד' שאינם תקנוניים).
   
 • חזרה על קורס עם ציון נכשל - כאשר תלמיד/ה נכשלו בקורס וירצו לתקן, הם יהיו מחויבים לחזור על כל הקורס ומרכיביו (כולל נוכחות, מטלות, מבחן מחצית וכו'). ניתן לחזור על קורס אחד פעם אחת בלבד. החזרה על הקורס אפשרית רק תוך שנתיים מסיום שנת המכינה.
   
 • חזרה על קורס לצורך שיפור ציון – תלמידים שלא נכשלו בקורס, אך מעוניינים לשפר ציון, יחויבו בכל מטלות הקורס (תרגילים, הצגות, בחנים, מבחנים וכו'), אך לא יהיה מחויבים בנוכחות מלאה. יומלץ לסטודנט/ית בכל אופן כן להשתתף בקורס. החזרה על הקורס אפשרית רק תוך שנתיים מסיום שנת המכינה.
   
 • חזרה על קורס תוך שינוי רמת הקורס (עלייה או ירידה) -  יחייב את הסטודנטים בנוכחות מלאה בקורס ועמידה בכל המטלות והדרישות. החזרה על הקורס אפשרית רק תוך שנתיים מסיום שנת המכינה.
   
 • שינוי קורס בחירה – ניתן להחליף מקצוע בחירה, אך זה יחייב את הסטודנטים בנוכחות מלאה בקורס ועמידה בכל המטלות והדרישות. שינוי כזה אפשרי רק תוך שנתיים מסיום שנת המכינה.
   
 • עבודת גמר – לא תינתן אפשרות לכתיבת עבודת גמר נוספת.

 

האפשרויות אינן פתוחות למי שכבר לומדים לתואר באוניברסיטה העברית.

חזרה על מבחן וקורס כרוכים באישור ובתשלום.

נא לפנות ליועצת לבירור התהליך ולבדיקת התאמה לדרישות.

הגשת מועמדות מותנית ברישום ומילוי טופס פניה לוועדת החריגים. כל מקרה ידון לגופו בוועדה והקבלה אינה מובטחת מראש.