יעוץ והכוונה

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

במכינה האוניברסיטאית ישנן שתי יועצות, אשר תלוונה את תלמידי המכינה לאורך כל הדרך: משלב ההתעניינות והרישום, בחירת תוכנית הלימודים, במהלך כל שנת הלימודים ועד לסיום המכינה והרישום לאוניברסיטה.

במהלך החודש הראשון ללימודים, מומלץ לקבוע פגישת היכרות  עם היועצת.
אחרי הפגישה הראשונה יכול הסטודנט לפגוש את היועצת בכל עת שירצה.
רצוי לתאם את הפגישות האלו מראש.

תלמידים ששם המשפחה שלהם מתחיל באותיות : א'  -  י' (כולל)
ותלמידי תוכנית "עתידים"
יופנו לשרון אבני ליברטי (חדר 326).

תלמידים ששם המשפחה שלהם מתחיל באותיות : כ'  -  ת'
ובוגרי מערכת החינוך החרדית
יופנו לקרן רז (חדר 325).

תחומי הייעוץ

ייעוץ חינוכי - אקדמי

במסגרת זו מתקיימת שיחה והכוונה בנושאים הקשורים בבעיות הנוגעות ללימודים: נוכחות בשיעורים, קשיים בריכוז, ליקויי למידה, מתח בזמן בחינות וכו'.
כמו כן, נידונות אפשרויות של בחירת מקצוע על פי הישגי התלמיד במכינה, והישגיו בבחינה הפסיכומטרית, לאור דרישות הקבלה של  האוניברסיטה העברית ומוסדות אקדמיים אחרים.
במידת הצורך, היועצות יפנו את התלמיד לאתרי אינטרנט שעוזרים בבחירת מקצוע, על פי קריטריונים שונים. 
קיימת אפשרות לקבל ייעוץ בשיפור יכולת הלמידה בנושאים הבאים: ארגון ותכנון הזמן והסביבה הלימודית, התכוננות לבחינה, התמודדות עם לחץ בבחינה ועוד.


אבחונים

סטודנט המעוניין לקבל התאמות בתנאי היבחנות, מתבקש לפנות לגב' זוהר קלדרון- ראש תחום הוראה ותלמידים בדוא"ל: zohark@savion.huji.ac.il או בטלפון: 02-5882447, מיד עם קבלת הודעת הקבלה, וזאת בכדי לקבל הנחיות בנוגע לבדיקת האבחון הקיים ו/ או הפנייה לאבחון מת"ל.

חשוב לציין כי תהליך הטיפול באבחון קיים (כרוך בתשלום), או הפנייה לאבחון מת"ל (כרוך בתשלום), עשוי להימשך מספר חודשים, ולכן מומלץ לסיים את התהליך לפני פתיחת שנה"ל, על מנת שניתן יהיה לממש את התאמות האבחון עם תחילת הבחנים והמבחנים.

יובהר בזאת כי רק אבחונים אשר אושררו על ידי היחידה ללקויות למידה, או אבחוני מת"ל, הינם האבחונים הקבילים היחידים, אשר בגינם ניתן לקבל התאמות בבחינות.

 כמו כן, אבחון מת"ל תקף גם ללימודי התואר באוניברסיטה העברית.

מידע נוסף לגבי מת"ל בקישור:  "מרכז לאבחון ולתמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה".         
 


ייעוץ בבעיות אישיות

יועצות המכינה עומדות לרשות הסטודנטים כדי לעזור להם בפתרון בעיות אישיות בהתאם לצורך. אי לכך מומלץ לסטודנטים לבוא ולהיעזר כשמתחילים לחוש בהיווצרות הקשיים, ולא להמתין עד שקשיים אלה ישפיעו על היכולת להתרכז בלימודים ועל ההישגים

mechina