יעוץ והכוונה

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

במכינה האוניברסיטאית ישנן שתי יועצות, אשר תלוונה את תלמידי המכינה לאורך כל הדרך: משלב ההתעניינות והרישום, בחירת תוכנית הלימודים, במהלך כל שנת הלימודים ועד לסיום המכינה והרישום לאוניברסיטה.

במהלך החודש הראשון ללימודים, מומלץ לקבוע פגישת היכרות  עם היועצת.
אחרי הפגישה הראשונה יכול הסטודנט לפגוש את היועצת בכל עת שירצה.
רצוי לתאם את הפגישות האלו מראש.

תלמידים ששם המשפחה שלהם מתחיל באותיות : א'  -  י' (כולל)
ותלמידי תוכנית "עתידים"
יופנו לשרון אבני ליברטי (חדר 326).

תלמידים ששם המשפחה שלהם מתחיל באותיות : כ'  -  ת'
ובוגרי מערכת החינוך החרדית
יופנו ליונה פאוקר (חדר 325).

תחומי הייעוץ

ייעוץ חינוכי - אקדמי

במסגרת זו מתקיימת שיחה והכוונה בנושאים הקשורים בבעיות הנוגעות ללימודים: נוכחות בשיעורים, קשיים בריכוז, ליקויי למידה, מתח בזמן בחינות וכו'.
כמו כן, נידונות אפשרויות של בחירת מקצוע על פי הישגי התלמיד במכינה, והישגיו בבחינה הפסיכומטרית, לאור דרישות הקבלה של  האוניברסיטה העברית ומוסדות אקדמיים אחרים.
במידת הצורך, היועצות יפנו את התלמיד לאתרי אינטרנט שעוזרים בבחירת מקצוע, על פי קריטריונים שונים. 
קיימת אפשרות לקבל ייעוץ בשיפור יכולת הלמידה בנושאים הבאים: ארגון ותכנון הזמן והסביבה הלימודית, התכוננות לבחינה, התמודדות עם לחץ בבחינה ועוד.


אבחונים

תנאים מיוחדים בבחינות ביניים ובחינות גמר לתלמידים בעלי ליקויי למידה ניתנים אך ורק עפ"י  אבחון מוסמך המצאת דו"ח רשמי ממאבחן מקצועי ליועצות. הדו"ח חייב להימסר ליועצות עד שבועיים לפני בחינות הביניים ו/או עד שלושה שבועות לפני בחינות הגמר. יועצות המכינה הן המוסמכות הבלעדיות לקבוע תנאים מיוחדים בזיקה לאבחון.
לתשומת ליבכם,   באוניברסיטה קיים "מרכז לאבחון ולתמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה".         
אבחון מגורם זה תופס גם ללימודים לתואר, באוניברסיטה העברית.       


ייעוץ בבעיות אישיות

יועצות המכינה עומדות לרשות הסטודנטים כדי לעזור להם בפתרון בעיות אישיות בהתאם לצורך. אי לכך מומלץ לסטודנטים לבוא ולהיעזר כשמתחילים לחוש בהיווצרות הקשיים, ולא להמתין עד שקשיים אלה ישפיעו על היכולת להתרכז בלימודים ועל ההישגים

mechina