מסלולי לימוד

מסלול מדעי הרוח והחברה

מסלול רוח-חברה

מדעי הרוח והחברה בהיקף מוגבר

רוח-חברה מוגבר

מסלול מדעי הטבע והחיים

טבע

מסלול מדעי הטבע והחיים בהיקף מוגבר

טבע מוגבר

מסלול מדעים מדויקים והנדסה

הנדסה
 

אופק לכל חלום שלך - כל מסלולי המכינה

אופק לחלום שלך!