קורס קיץ בפיזיקה

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

קורס קיץ להכנה וריענון בפיזיקה  - מכניקה

 

קורס הכנה וריענון בפיזיקה- מכניקה מיועד למועמדים:

  1. שלא למדו בעבר פיזיקה בהיקף של 5 יח"ל
  2. המעוניינים לרענן את ידיעותיהם בפיזיקה
  3. למתקבלים ללימודי בוגר בחוגים: מדעי החיים, כימיה, מדעי כדור הארץ, מדעי הסביבה, מדעים ביו- רפואיים, רוקחות, רפואה ורפואת שיניים.

"פטור" מהקורסים הרשומים מטה יינתן רק למי שלמד את הקורס המורחב (הכולל גוף קשיח, בתוספת תשלום) וסיים את הקורס כולו בציון סופי של 85 לפחות:

77133- מכניקה וזורמים למדעים (מחליף את הקורסים: 77148 פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי ביולוגיה, 77188 מכניקה לתלמידי מדעים ביו רפואיים, 77116 פיסיקה כללית לתלמידי רוקחות)
77130 – פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א
77141-  מכניקה וזורמים לתלמידי רפואה ורפו"ש

"פטור" מקורס משמעותו שהסטודנט פטור מחובת לימוד הקורס במהלך התואר, אך עליו להשלים את הנ"ז. למידע נוסף יש לפנות לחוג הלימוד.

 

פירוט נושאי הקורס (סילבוס):
ניתן להוריד כאן

 

משך הלימודים:

מיום שני 11.7.22 ועד ליום חמישי 11.8.22 (כולל).

הקורס יתקיים בימים ב', ד', ה' בין השעות 12:30-16:00.
היקף הקורס- 60 שעות.
מועמד שילמד גם את ההרחבה במכניקה של גוף קשיח, ילמד 10 שעות נוספות שילמדו בשבוע האחרון, לקראת סיום הקורס פיזיקה- מכניקה הבסיסי.

 

מועד סיום ההרשמה:

יום שלישי ה- 5.7.22 (כולל).

 

בחינת הסיום:

מועד א': יום ד', 17.8.22 בשעה 10:00 באופן פרונטלי בקמפוס הר- הצופים

מועד ב': יום ב', 22.8.22 בשעה 10:00 באופן פרונטלי בקמפוס הר- הצופים

 

עלות הקורס:
עלות הקורס הבסיסי: פיזיקה-מכניקה 1,504 ₪
עלות הקורס המורחב: פיזיקה-מכניקה והרחבה של גוף קשיח:  1,755 ₪

הקורס יפתח בתנאי שיהיו 10 נרשמים.

 

מדיניות ביטולים:

עד תאריך 5.7.22 (כולל), שלושה ימי עבודה לפני פתיחת הקורס, יינתן החזר כספי מלא.

מתאריך 6.7.22, ייגבה חיוב מלא ולא יינתן החזר כספי כלל. 

 

בקורס נדרשת נוכחות חובה בשיעורים.

* הקורס יתקיים באופן פרונטלי (בקמפוס הר- הצופים בירושלים) אך היה וחלילה לאור מצב הקורונה, נעבור לקורס מקוון, חובה להצטייד במחשב, מיקרופון ומצלמה

בכל מקרה, הבחינה בקורס תתקיים באופן פרונטלי בקמפוס הר- הצופים.


 

הרשמה:

1. לטופס הרשמה מקוון

2. לתשלום

3. קבלה על תשלום הקורס יש לשלוח לגב' יורטל מזרחי בכתובת דוא"ל yortalb@savion.huji.ac.il

טלפון לבירורים:02-5881018