קדם מכינה לחסרי תעודת בגרות

8f771d514ab7fd8d88a2743623412ca8

למי מיועד המסלול

הסטודנטים הנרשמים למסלול זה חייבים להגיע לייעוץ במכינה לפני ההרשמה.
המסלול מיועד לסטודנטים שיש להם 10 שנות לימוד לפחות ואשר אין להם תעודת בגרות.
מסלול זה מתאים גם לבוגרי החינוך החרדי ולבוגרי מערכת החינוך בחו"ל.
בוגרי מסלול זה ישתלבו  במסלולי המכינה בהתאם להישגיהם ותעודת המכינה תחליף את תעודת הבגרות בקבלה לאוניברסיטה העברית. 

תנאי קבלה

  • 10 שנות לימוד לפחות
  • ידיעה טובה של עברית ( מי ששפת אמו איננה עברית זקוק לציון 105 בבחינת יע"ל) 

תוכנית לימודים

בתשפ"א תתקיים קדם המכינה מ-14.6.2020 ועד-17.9.2020.

נושאי הלימוד:

  • מתמטיקה: 8 ש"ש (שעות שבועיות)
  • אנגלית: 8 ש"ש
  • מיומנויות הכתיבה האקדמית: 4 ש"ש
  • מבוא למדעי הרוח והחברה: 6 ש"ש
  • מבוא למדעי הטבע (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה): 6 ש"ש

תנאי המעבר למכינה - ממוצע 70 ומעלה וציון עובר (60) בכל אחד מהקורסים בקדם המכינה.

שיבוץ למסלולי המכינה יעשה בהתאם להישגים של הסטודנט בקדם מכינה.

teacher