קדם מכינה לחסרי תעודת בגרות

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

למי מיועד המסלול

הסטודנטים הנרשמים למסלול זה חייבים לקבל ייעוץ במכינה/במייל על ידי אחת מיועצות המכינה לפני ההרשמה.
המסלול מיועד רק לסטודנטים שיש להם 10 שנות לימוד לפחות ואשר אין להם תעודת בגרות מלאה, אלא רק 0-7 יח"ל (במקצועות שלמים, לא חלקי יח"ל).
נבהיר, כי זהו מסלול מותאם לאוכלוסית יעד ואינו מהווה "מסלול עוקף פסיכומטרי" לצורך קבלה למכינה עבור אחרים.
מסלול זה מתאים גם לבוגרי החינוך החרדי ולבוגרי מערכת החינוך בחו"ל.
בוגרי מסלול זה ישתלבו  במסלולי המכינה בהתאם להישגיהם ותעודת המכינה תחליף את תעודת הבגרות בקבלה לאוניברסיטה העברית. 

תנאי קבלה

  • 10 שנות לימוד לפחות
  • ידיעה טובה של עברית ( מי ששפת אמו איננה עברית זקוק לציון 105 בבחינת יע"ל) 

תוכנית לימודים

בתשפ"א תתקיים קדם המכינה מ-28.6.2020 ועד-17.9.2020.

נושאי הלימוד:

  • מתמטיקה: 8 ש"ש (שעות שבועיות)
  • אנגלית: 8 ש"ש
  • מיומנויות הכתיבה האקדמית: 4 ש"ש
  • מבוא למדעי הרוח והחברה (חשיבה הסטורית, גאוגרפיה) : 6 ש"ש
  • מבוא למדעי הטבע (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה): 6 ש"ש

תנאי המעבר למכינה - ממוצע 80 ומעלה וציון עובר (60) בכל אחד מהקורסים בקדם-המכינה.
רק השנה ולרגל הקורונה - בוטלה חובת מבחן פסיכומטרי במעבר מקדם-המכינה למכינה!
שיבוץ למסלולי המכינה ורמות הלימוד יקבעו בהתאם להישגים של הסטודנט בקדם-המכינה וחוות דעת המורים.

(תלמידים הנרשמים ישירות למכינה כן צריכים ציון פסיכומטרי מתאים, על פי המפורט בתוכניות הלימוד השונות).

 

teacher