אייטם1 לדף הבית

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

icon

80% מתקבלים

רוב מסיימי המכינה מתקבלים לתואר ראשון באוניברסיטה העברית