עדכוני קורונה

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

16/1/2022

שנה"ל תשפ"ב נפתחה בקמפוס וכרגע מתקיימת בזום, לאור ההחמרה בתחלואה.

עדכונים לגבי אופן קיום הלימודים בשנה"ל תשפ"ג יימסרו בהמשך.

  •  

corona