מצויינות אקדמית

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

icon

מצוינות אקדמית

האוניברסיטה העברית מדורגת במקום הראשון מבין המוסדות האקדמיים בארץ