קבלה מועדפת

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

icon

קבלה ייחודית

מסלול קבלה ייחודי לבוגרי המכינה לתואר ראשון באוניברסיטה העברית