זכאות לתעודת גמר

8f771d514ab7fd8d88a2743623412ca8

סטודנט יהיה זכאי לתעודת גמר מכינה, בתנאי שקיים את כל החובות האקדמיות כמפורט להלן:
א. השלים את לימודיו על פי דרישות המכינה במסלול הלימודים אליו הוא רשום מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים
כגון:
הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים, השתתפות סדירה בכל השיעורים והמעבדות (היעדרויות בגלל מחלה ומילואים חייבות באישור מוסמך) וכו'.
ב. קיבל ציון מעבר 60, בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע ציוניו.
ג. ממוצע הציונים המשוקלל (לפני בונוסים) עולה 70.
 
כמו כן, תלמיד יהיה זכאי לקבל את התעודה רק לאחר שהסדיר את הדרישות המנהלתיות.
א. הסדר כל ההתחייבויות הכספיות לאוניברסיטה.
ב. הצגת אישור על החזרת כל הספרים השאולים מספריית המכינה ומספריות אחרות באוניברסיטה.
 
תלמיד שלא עמד בדרישות המכינה לקבלת תעודת גמר רשאי לקבל אישור לימודים וציונים בלבד.