זכאות לתעודת גמר

dc80cdc8cb8ec0240a08c3c448069cfc

סטודנט יהיה זכאי לתעודת גמר מכינה, בתנאי שקיים את כל החובות האקדמיות כמפורט להלן:
א. השלים את לימודיו על פי דרישות המכינה במסלול הלימודים אליו הוא רשום מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים
כגון:
הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים, השתתפות סדירה בכל השיעורים והמעבדות (היעדרויות בגלל מחלה ומילואים חייבות באישור מוסמך) וכו'.
ב. קיבל ציון מעבר 60, בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע ציוניו.
ג. ממוצע הציונים המשוקלל (ללא בונוסים) עולה 60.
 
כמו כן, תלמיד יהיה זכאי לקבל את התעודה רק לאחר שהסדיר את הדרישות המנהלתיות.
א. הסדר כל ההתחייבויות הכספיות לאוניברסיטה.
ב. הצגת אישור על החזרת כל הספרים השאולים מספריית המכינה ומספריות אחרות באוניברסיטה.
 
תלמיד שלא עמד בדרישות המכינה לקבלת תעודת גמר רשאי לקבל אישור לימודים וציונים בלבד.